Arkiv

Nyheder og links

2019-2020

Mobirise


folketidende.dk 19. juni
Tidligere minister: Det er synd for borgerne
Opdateret: Sejlere fejrede broklappen

TV Øst 19. juni
Broklapfest i Nykøbing Falster:
Det var så stor en oplevelse, at man fik gåsehud

Dansk Sejlunion 18. juni
Sejlere vandt politisk sejr om retten til havet
Broen over Guldborgsund skal åbnes for sejlbådene

folketidende.dk 18. juni
Sejlere fejrede broklappen
Efter 20 år er der håb for nye søkort

Ingeniøren 18. juni
Nykøbing får sin klapbro, men
den skal være lukket 200 dage om året

Bådmagasinet 18. juni
Guldborgsund: Sejlere jubler - broklappen er reddet
Mere brojubel: Politisk sejr over retten til havet

Transport og Boligministeriet 17. juni
Holder fast i klapbro over Guldborg Sund

SIGS pressemeddelelse 17. juni - pdf

TV Øst 17. juni
Sejlere kan ånde lettet op -
politikerne holder hånden over klapbroen

folketidende.dk 17. juni
Endelig beslutning: Broklap er reddet
Borgmester om broklapafgørelse: En stor sejr
Sejlere henrykte over broklap-redning
Brædder optimistisk om broklap
Landsdækkende støtte til klapbro

Bådmagasinet 16. juni
Sejlere kæmper for adgang til gennemsejling i Guldborgsund

folketidende.dk 15. juni
Sejlere: Sund & Bælt vildleder

folketidende.dk 13. juni
Tag en selfie - og støt klapbroem

TV Øst 10. juni
Afgørelse om klapbroen over Guldborgsund udsættes i syv dage

folketidende.dk 9 juni
Udsigt til klapbro giver frygt for store støjgener
Vigtigt møde om klapbro udsat
Se Banedanmarks støjberegninger længere nede på siden.

Transportudvalgets hjemmeside:
SIG's aktuelle henvendelse 9. juni til Transportudvalget - pdf

folketidende.dk 8. juni
Broklappen: Banedanmark får sat stolen for døren
Debatindlæg, Folketidende, 8. juni - pdf

TV Øst 5. juni
Partier står fast: Der skal være en klapbro over Guldborgsund

TV Øst 3. juni
Nyt forslag til klapbroens afløser: Drop tunnelen og byg en skibslift

TV Øst 30. maj
Klapbroens skæbne besegles inden
sommerferien - sejlklubber revser beslutningsoplæg

Hent Sund & Bælts beslutningsoplæg - pdf
Hent Banedanmarks præsentation af oplægget

Danske Tursejlere 29. maj
Sejlere kæmper mod Femernforbindelsens ønske
om at lukke Guldborgsund for gennemsejling
 

Ingeniøren 28. maj
Togtunnel mellem Lolland og Falster vil koste over en mia. kroner pdf i nyt vindue
Bladet bringer desuden Banedanmarks præsentation for Transportudvalget. 
Hent den her som pdf

folketidende.dk 28. maj
Hold kæft bolsje i spil

folketidende.dk 26. maj
Medlemmer strømmer til debatgruppe om broklap
Kommuner sikres mod togstøj

folketidende.dk 25. maj
Klapbro med kørestrøm - man kunne i 1930'erne

Lolland-Falsters Folketidende 23. maj
Borgmester: Prisen for tunnel er peanuts
22. maj
Borgmester: Prisen for tunnel er peanuts - pdf

Lolland-Falsters Folketidende 20. maj
Broklap: Politikerne vil have svar fra kommunen - papir-version

folketidende.dk 19. maj
Broklap: Politikerne vil have svar fra kommunen

Lolland-Falsters Folketidende 19. maj
Brug Femern-forbindelsens "tunnelsyn" . . læserbrev - pdf

folketidende.dk 18. maj
Skæbnestund for broklappen tirsdag

Betalings-artikler:
"Lokale står fast: Sejlere skal kunne passere"
"S, SF og DF: Anlægsloven siger, der skal være klap"

Transportministerens svar til Folketingets Transportudvalg, 6. maj
Bebudet møde om Sund & Bælts beslutningsgrundlag om Frederik IX's Bro - pdf.

Lolland-Falsters Folketidende 3. april
En fast bro over Guldborg Sund 
er langsomt ved at smuldre væk - pdf i nyt vindue.

folketidende.dk 31 marts
Banedanmark: Ja, togene kan trille hen over broen

nordjyske.dk 23. marts
Minister slår fast: Bro over Limfjorden skal kunne åbnes - løsningen er ikke fundet endnu
Hent transportministerens svar

ingeniøren.dk 4 marts
Tyskland vil bygge sænketunnel mellem Femern og fastlandet

Lolland-Falsters Folketidende 26. februar
Sejlere fik bange anelser bekræftet

Lolland-Falsters Folketidende 25. februar
Sejlere til bro-møde med kaffeklubben

Lolland-Falsters Folketidende 20. februar
Sejlere præsterede flot i mødet med politikere

Lolland-Falsters Folketidende 19. februar
Sejlerne fik en positiv modtagelse

TV Øst 18. februar - video
Sejlerne kæmper for deres sag på Christiansborg

Mobirise
Vi venter på foretræde for Transportudvalget på Christiansborg.
Fra venstre: Palle Tørnqvist, Henrik Piil, Jesper Pedersen, Gert Hansen og Karl Erik Nielsen.
Foto: John Kildsgaard. 

TV Øst 18 februar
Sejlere mødes med landspolitikere
En klapbro gavner både turister og klima

folketidende.dk 18. februar

Sejlere har kurs mod Christiansborg

folketidende.dk 15. februar
Broklap uden kørestrøm skal undersøges

TV Øst 14. februar
Sejlere i opråb: Lukning af bro betyder farlig omvej

Folketidende,dk 14. februar
Klappen koster 40-50 millioner

Lolland-Falsters Folketidende 13. februar
Sejlere advarer: Lukning af bro giver farlig omvej

ingeniøren.dk 11. februar
Femern-bygherre og lystsejlere i åben strid: Besværlig bro sparer kun 50 mio. pdf i nyt vindue.

ingeniøren.dk 8. februar
Sund og Bælt ændrer argument

TV Øst 7. februar
Sund & Bælt skifter forklaring om stor bro: Nu skal de spare

folketidende.dk 6. februar
Ønske om fast bro udløst af frygt for økonomien

Bådmagasinet, kort nyt, 6. februar
Fører Banedanmark Sund & Bælt bag lyset?

Pressemeddelelse fra SIG, 6. februar

folketidende.dk 5. februar
Lukning af bro kræver flytning af lystbådehavn

folketidende.dk 2. februar
En sænketunnel sikrer mod støj

TV-Øst 1. februar:
Prisen på en tunnel under
Guldborgsund skal undersøges

folketidende.dk 1. februar
Afstemning: Ja til klapbro

folketidende.dk 31. januar
Tunnelforslag kommer for sent

Kommentarer:
Karl Erik Nielsen, SIG, oplyser, at Fehmarnsund-broen fra Femern til fastlandet foreslås bevaret, men suppleret med sænketunnel til den gennemgående vej- og togtrafik. De tyske landanlægs forsinkelser giver rigelig tid til  at projektere og bygge en tunnel ved Frederik IX's Bro. Hent artikel.
Palle Tørnqvist, SIG: Sejlklubberne har ikke for tiden mulighed for at vurdere økonomien i de tre løsninger, som Sund & Bælts bebudede beslutningsnotat ventes at indeholde. Men vi mener, at det repræsentative demokrati har en langt videre forpligtelse til at tage folkelige og etiske hensyn, end det er blevet sædvane i private virksomheders efterhånden rent økonomiske overvejelser. Hent status-notat.

folketidende.dk 30. januar
Støjdæmpning vigtig ved kommende klapbro

Lolland-Falsters Folketidende 24. januar
Omtale af SIG's e-post til bladet.

Lolland-Falsters Folketidende 23. januar
Debatindlæg om sikkerhed til søs

folketidende.dk, 22. januar
Sund & Bælt vil undersøge en tunnelløsning

Hent udskrift - pdf i nyt vindue

TV Øst, 22. januar
Klapbro er inde i varmen igen

folketidende.dk, 19. januar
Ved Stralsund fungerer klapbroen . . . . 

nordjyske.dk 18. januar
Elektriske tog kan lukke Limfjorden

folketidende.dk 18. januar
Vil stadig stoppe tunnelbyggeriet

folketidende.dk 17. januar:
Tog kan køre, mens tunnel bygges

folketidende.dk 15. januar:
Kommune kaldt til møde . . .

TV Øst 14. januar:
Banedanmark er klar til at bygge en klapbro


Lolland-Falsters Folketidende, 14. januar
Banedanmark: Ja tak til klapbro

SIG's kommentar: Hvis Banedanmark havde sagt, at man ikke er i stand til at bygge en klapbro, ville det være en indrømmelse af, at Banedanmark førte Folketinget bag lyset under forarbejderne til anlægsloven for Femern-forbindelsen. 
Palle Tørnqvist.

Tvivl om trafikprognoser
Hent artikel i ingeniøren.dk fra 2. december 2019


Dansk Sejlunion:
De danske havne rundede over 1 mio. gæstesejlere i 2019. Et generationsskifte i havnene med flere, yngre familier i bådene løfter aktivitetsniveauet, lyder det fra FLID - læs mere

Støjgener fra Frederik IX's Bro

En fast bro med støjskærm dæmper støjen ude i havnebassinnet

Kig godt efter på de to illustrationer herover: Det store kort til venstre viser støjens udbredelse fra Frederik IX's Bro med broklapper, mens det mindre kort viser støjen, hvis broklapperne svejses fast og forsynes med en støjskærm. Kortene, som er udarbejdet af Banedanmark, viser tydeligt, at den største dæmpning af støjen ved en fast bro sker ude i havnebassinet og sydligst omkring Søndre Bådelaug. 

Hent hele Banedanmarks præsentation for Transportudvalget - pdf i nyt vindue.

Dialog med
Sund & Bælt

13. januar: SIG tages med på råd, når beslutningsgrundlaget til transportministeren bliver skrevet.


Sund & Bælts direktør, Mikkel Hemmingens svar til SIG:
"Sund og Bælt og det ansvarlige datterselskab Femern Landanlæg respekterer til fulde anlægsloven, så hvis ikke andet bliver besluttet er det den der gælder. Som du ved, er det Banedanmark der udfører anlægsarbejderne for Femern Land. 

Femern Landanlæg og Banedanmark, har ansvaret for at den løsning, der vælges er den bedste på både kort og lang sigt. Derfor undersøger vi nu de forskellige optioner og laver en samlet vurdering som et beslutningsgrundlag til ministeriet. I denne vurdering, vil vi inddrage jeres holdning. Så du skal forberede dig på, vi vil bede jer oplyse, hvor længe i ønsker broen skal være åben ifb. med en gennemsejlning, og hvor ofte i som minimum vil have behov for, at broen skal være åben."

SIG's spørgsmål til "Sund & Bælt":
"I forbindelse med Sund & Bælts planer om at søge anlægsloven for Femern-forbindelsen ændret, således at Frederik IX’s bro i Nykøbing F.bliver en fast bro, har Sund & Bælt begrundet planerne med togsikkerheden for godstog og hurtige persontog.
På vegne af SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, der repræsenterer ca. 1600 medlemmer, vil jeg spørge Sund & Bælt om
1. I hvor lang tid skal signalerne på hovedstrækningen forbi Nykøbing F. sættes på rødt i tilfælde af bro-åbning for gennemsejling.
2. I hvor lang tid skal signalerne på hovedstrækningen forbi Nykøbing F. sættes på rødt i tilfælde af passage af tog på Lollandsbanen.
Disse beregninger må givetvis ligge til grund for Sund og Bælts betænkeligheder ved at respektere anlægslovens nuværende krav om broklap på den nye supplerende jernbanebro.
Sejlklubberne er i øvrigt ubetinget tilhængere af en dobbeltsporet jernbanetunnel med bevarelse af den nuværende klapbro, såfremt anlægsloven søges ændret. Ved at bibeholde Frederik IX’s Bros nuværende jernbanespor til Lollandbanens tog og til tog med stop i Nykøbing F. Får man løst både gennemsejlingsmulighederne og de støjproblemer, der kan berøre sejlklubber i området og ikke mindst Guldborgsund Kommunes planer for omdannelse af havneområdet til bl.a. boligbyggeri."

 "Sund & Bælt: - Vi respekterer til fulde anlægsloven" i Folketidende 15. januar refererer til ovenstående brevveksling.


Fast bro stopper sejlerturisme

Lolland-Falsters Folketidende 11. januar


Hvis Kong Frederik IX's Bro i Nykøbing ikke længere skal kunne åbnes for sejlbåde, vil det få store konsekvenser for sejlerturismen, advarer lokal sejlklubformand.

Af Margit Olsen, 11. januar 2020.
NYSTED
En fast bro over Guldborgsund stopper bosætning, sejlerturisme og udviklingen omkring Guldborgsund.
Formanden for Nysted Sejlklub og medarrangør af kapsejladsen Vegvisir Race, Jesper Walli Pedersen, er ikke i tvivl om, hvilke konsekvenser en ny bro over Guldborgsund i Nykøbing uden mulighed for åbning vil få for hans hjemby Nysted med sejlklubben, og hele Guldborgsund Kommune.
Hvis Guldborgsund bliver delt i to fjorde, vil en stor del af sejlerturismen uddø i området. Både sejlerturismen fra udlandet, men bestemt også den indenlandske. Os fra de sydlige havne som Nysted og Gedser vil givetvis i stedet søge mod de tyske havne. De tyske sejlere vil sejle udenom Lolland-Falster, og sejlerne nord for Nykøbing vil sejle mod Smålandsfarvandet.
Ingen sejlere fra Nysted vælger at sejle den lange weekendtur enten rundt om Nakskov eller rundt om Falster for at komme til Guldborg, til Fejø, Femø, Askø og videre op i Smålandsfarvandet. Eller for den sags skyld hele vejen nord om øerne for at sejle ned gennem sundet til Nykøbing.
Så foruden at miste indtægten på udenlandske sejlere, mister området også indtægter fra egne sejlere.
Et skøn viser, at gæstesejlere lægger omkring 20 millioner kroner om året i kommunen til for eksempel havnepenge, køb af brændstof, besøg på lokale turistattraktioner, restaurantbesøg og køb af dagligvarer, siger Jesper Walli Pedersen, som foruden et aktivt sejlerliv driver en revisionsvirksomhed i Nysted.
Nysted Sejlklub ønsker at overtage den kommunale bro i havnen, som kommunen ikke vedligeholder.
Det vil løse vores dybvandsproblemer for de større sejlbåde i klubben samt fjerne en forpligtelse for kommunen
Vi kan ikke som kommune bruge store ord om mulig bosætning og samtidig godtage at lukke af for så vigtig en del af vores mulighed for at nyde den skønne natur rundt om Guldborgsund. Sundet er vores DNA for turismen, mener Jesper Walli Pedersen.
Her i Nysted oplever vi ofte, at sejlere, som havde beregnet en enkelt overnatning i Nysted Havn, bliver i flere dage, fordi den hyggelige gamle købstad og sejlklubbens faciliteter tiltaler gæsterne så meget, at de vælger at blive lidt længere.
Vi har i vores kommune dejlige havne med mulighed for, at tilflyttere kan have en båd tæt ved deres hjem. Men ingen med sejlerinteresse gider flytte til et område, hvor det ikke er muligt at komme rundt til de steder, hvor der er smukkest, tilføjer han.
Han husker på, at hvis Guldborgsund bliver delt i to fjorde af en fast bro ved Nykøbing, så er Guldborgsund ikke længere et gennemsejlingsfarvand, og dermed er Farvandsvæsenet ikke længere forpligtet til at sætte bøjer og vedligeholde sejlrenden.

Sejlere vil acceptere færre bro-åbninger

Lolland-Falsters Folketidende 10. januar


Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune rækker hånden frem til Banedanmark for at hjælpe med afviklingen af øget togtrafik på bro.

10. januar 2020 kl. 11:58 Af David Arnholm

NYKØBING
I sammenslutningen SIG - Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune - er de ikke i tvivl: at sende togene ned i en tunnel under Guldborgsund vil være en fantastisk løsning på konflikten mellem øget togtrafik på tværs af og sejlernes ønske om at sejle på langs ad Guldborgsund.

- Det vil være den allerbedste løsning, fastslår Palle Tørnqvist, der er talsmand for SIG.

Færre åbninger
Men kan tunnelløsningen ikke realiseres, vil sejlklubberne kæmpe for, at Kong Frederik IX's Bro fortsat skal kunne gå op for større sejlskibe. I den forbindelse er de indstillet på et kompromis, der kan imødekomme jernbaneoperatørernes behov for at køre med langt flere togvogne over broen.
- Bliver det klapbroen, har vi den indstilling, at der ikke behøver at være så mange åbninger som nu. Vi kan godt leve med, at det bliver nogle færre gange om dagen, siger SIG's koordinator, Per Thomsen.
Han tilføjer, at han har sejlet ved jernbanebroen ved Stralsund i Nordtyskland. Den åbner kun for sejlerne tre-fire gange om dagen, og at det fungerer fint, mener han. Det er i øvrigt en bro, der både har klap og kørestrøm til togene - og den har haft det, siden broen var en af de vigtigste forbindelser mellem DDR og Sovjetunionen.
- Sovjetunionen kunne godt finde ud af det. Så er det lidt pinligt, Banedanmark ikke kan, bemærker Palle Tørnqvist.

Støtter cykelbro-plan
De lokale sejlklubber roser i øvrigt kommunen for at kæmpe for klapbroen. Mandag aften deltog borgmester John Brædder (G) i et møde med sejlklubberne, og tirsdag var økonomiudvalgets medlemmer enige om, at de ønsker, at det oprindelige koncept for elektrificeringen af jernbanen fastholdes, således at broen forbliver en klapbro.
Sejlerne glæder sig også over, at de bliver inddraget i planerne om Nykøbing Ø og bemærker i den forbindelse, at de bakker op om planen om en ny cykelbro over Guldborgsund.
- Vi vil gerne have, at den kommer, så det bliver så godt som muligt for cyklisterne, siger Per Thomsen og tilføjer, at cykelbroen selvfølgelig også skal kunne lade sejlskibe passere.

En glemt juvel
I det hele taget bakker sejlklubberne op om de lokale kommuners ønske om øget bosætning og turisme, og i den forbindelse ser de sejlsport som et vigtigt aspekt. De lokale sejlklubber har derfor købt annoncer i det nye LF-turistmagasin, ligesom de har lavet en hjemmeside, der fortæller om de lokale herligheder.
- Smålandshavet er en glemt juvel, men Vegvisir har bevist, at det er et spændende og sejlbart farvand. Sejladsmæssigt er det lige så attraktivt som Det Sydfynske Øhav, og det arbejder vi med at få forklaret, fortæller Per Thomsen.
Når det gælder Guldborgsund, er der dog en udfordring: sejldybden og søkortenes beskrivelser. På det seneste søkort er der nemlig indtegnet en stor sten, der betyder, at der ikke længere er en ubrudt sejlrende med mindstedybden på 2,1 meter. Mellem Hasselø og Strandby er dybden nu angivet til blot 1,3 meter.
- Når et tysk forsikringsselskab kigger på kortet, vil de ikke forsikre et skib, der går igennem der, bemærker Palle Tørnqvist og tilføjer, at farvandet ellers af Søfartsstyrelsen er udpeget som et særligt gennemsejlingsfarvand, og at Kystdirektoratet har pligt til at opretholde dybden på 2,1 meter.

Dialog med styrelse
Lokale sejlere har dog oplyst, at dybden er i orden, og derfor er SIG nu i dialog med Geodatastyrelsen for at få en forklaring på søkortets angivelser.
Men alt det kan selvfølgelig være ligegyldigt, hvis Kong Frederik IX's Bro lukkes permanent, sådan som Sund & Bælt ønsker..

Sund & Bælt vil have anlægsloven ændret

TV Øst, 9. januar


Trods politisk modstand vil Sund & Bælt nu have ændret anlægsloven, der står i vejen for at lukke klappen på Frederik IX's bro.

09. jan 2020, kl. 14:12
   
MORTEN TIIRIKAINEN
Et enigt økonomiudvalg i Guldborgsund Kommune kunne tirsdag aften føre til protokol, at man på tværs af politiske skel enstemmigt ønsker en klapbro, når jernbanebroen ved Nykøbing Falster udvides fra et til to spor.
- Et enigt Økonomiudvalg ønsker, at det oprindelige koncept fastholdes således, at Frederik den IX’s bro fortsat forbliver en klapbro, står der om drøftelserne.
Ifølge anlægsloven skal Frederik IX’s bro netop udføres som en klapbro, så skibe kan passere den kun fire meter høje bro. Men A/S Femern Landanlæg – et datterselskab af Sund & Bælt – mener, at broen bør udføres som en fast bro af hensyn til den fremtidige togdrift på broen.
Det jo et enigt økonomiudvalg, som ikke ønsker broen skal svejses fast
John Brædder (Guldborgsundlisten), borgmester, Guldborgsund Kommune
Derfor har Sund & Bælt nu indledt arbejdet for at få ændret anlægsloven, der ind til videre står i vejen for planerne om at anlægge en fast bro, som TV2 ØST kunne fortælle i starten af januar.

Anbefaler fast bro af driftshensyn
I et brev til Guldborgsund Kommune skriver Steen Bruce Corfitsen, projektchef for teknisk afdeling i A/S Femern Landanlæg, at man har igangsat udarbejdelsen af et såkaldt beslutningsoplæg til Transport- og Boligministeriet til videre politisk behandling.
Et beslutningsoplæg er det første skridt til at få ændret en lov i dette tilfælde anlægsloven, som står i vejen for Sund & Bælts planer om at droppe anlæggelsen af en klapbro.
- Det er vores anbefaling, at der bygges en fast bro. Der er en risiko for stabiliteten i jernbanedriften ved en klapbro, og det ønsker vi en debat med Guldborgsund Kommune om, siger Steen Bruce Corfitsen til TV2 ØST.
Hvordan Steen Bruce Corfitsen forholder sig i forhold til, at et enstemmigt økonomiudvalg netop ønsker at opretholde klapbroen ved Nykøbing Falster, ønsker han ikke at kommentere på.
- Den dialog ønsker vi at tage med kommunen, og derfor har vi inviteret til møde med kommunen, siger han og henviser i stedet til brevet, som TV2 ØST har set:
- Foranlediget heraf (beslutningsoplægget til Transport og Boligministeriet, red.) ønsker vi at drøfte Guldborgsund Kommunes input til alternative løsninger, samt få belyst de bekymringer, Guldborgsund Kommune måtte have til eventuelle alternative løsninger.

Vil dokumentere behov for klapbro
Foreløbigt er der ikke meget, der peger på, at Sund & Bælt vinder politisk gehør for deres projekt, hverken i Guldborgsund Kommune eller for den sags skyld blandt flere af forligspartierne Christiansborg.
Guldborgsund-borgmester John Brædder holder fast i, at broen over Guldborgsund skal kunne åbnes. 
- Uanfægtet, at vi har fået det her brev, og de siger, de vil inddrage os i et beslutningsoplæg til partierne bag anlægsloven, så det jo et enigt økonomiudvalg, som ikke ønsker, broen skal svejses fast, siger borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder (Guldborgsundlisten), til TV2 ØST om brevet.
Han mener, at en fast bro vil gå hårdt ud over sejlerturismen i kommunen.
- Derfor vil vores dialog gå på at dokumentere, hvorfor det er så vigtigt, at vi fortsat har en klapbro. Vi vil indenfor den kommende uge tage et møde, ligesom vi vil tage et møde med ministeren, som er fastlagt til den 22., da det er ministeren, som skal drøfte det her beslutningsoplæg med forligspartierne, tilføjer han.

Politisk opbakning til klapbro
Frederik IX’ bro er bygget i 1962 som et vigtigt led i fugleflugtslinjen mellem Danmark og Tyskland. Broen er udstyret med fire vognbaner, et enkelt jernbanespor samt en broklap, der tillader skibe at passere.
At Frederik IX’ bro også fremover skal kunne åbnes for skibe var også budskabet fra transportminister Benny Engelbrechts (S) ministerium, der den 2. januar i år henviste til bestemmelserne i anlægsloven. En lov fra 2015, som alle partier bakkede op om undtagen Enhedslisten.
Og fra SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, lød budskabet:
- Der står klart i det, der er vedtaget, at det skal være en jernbane-klapbro.
Imens transportordfører for Venstre, Kristian Phil Lorentzen, sagde:
- Som udgangspunkt ønsker vi at gennemføre det, som står i anlægsloven, nemlig, at der skal etableres en klapbro af hensyn til de sejlende.
Begge gav i den forbindelse udtryk for, at man savnede et oplæg fra Sund & Bælt, før det statsejede selskab lagde planer for en fast bro, hvad de givet vis kan se frem imod at modtage nu.


Minister skal tage stilling til bro eller tunnel

Lokalt valgte folketingsmedlemmer er enige:
Det skal være muligt at sejle fra syd til nord i Guldborgsund.
Lolland-Falsters Folketidende 8. januar


Arkitekt Philip Rasmussens skitse af linjeføringen for en jernbanetunnel under Guldborgsund ved siden af broen.

08. januar 2020 kl. 12:10 Af Margit Olsen
NYKØBING Transportminister Benny Engelbrecht (S) skal inden for de næste par uger svare på, hvad han mener om en tunnel under Guldborgsund, så togtrafikken slipper for at køre over Kong Frederiks IX's Bro ved Nykøbing.
Ligesom ministeren skal svare på, om det tidsmæssigt i forhold til det øvrige arbejde i forbindelse med opgraderingen af Sydbanen til en kommende Femernforbindelse kan nås at bytte en ny planlagt klapbro ud med en tunnelløsning.
Dertil skal Benny Engelbrecht også tage stilling til de støjhindrende tiltag der er planlagt i forbindelse med at, Kong Frederik IX's Bro efter planen bliver en tosporet jernbanebro mod nu kun ét spor.
Efter det kom frem, at Sund & Bælt vil have broklappen på Kong Frederik IX's Bro til at klappe i for evigt, er reaktionerne mange. Hos de folketingsmedlemmer, som er valgt lokalt, er holdningen klar. Muligheden for en broåbning skal bevares - eller der skal findes en anden løsning.
Folketingsmedlem og byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune René Christensen (DF) er gået skridtet videre, efter Philip Rasmussen fra arkitektfirmaet By og Landskab i Nakskov har skitseret et tunnelprojekt under Guldborgsund.
- I første omgang må jeg sige, at jeg mener, det er uhørt, at Guldborgsund Kommune først lige før jul offentliggør, at Sund & Bælt ønsker anlægsloven ændret, så broen ikke længere skal kunne åbne for sejlere. Den viden har jo været i kommunalt regi siden midten af oktober. Først på et møde i kommunens økonomiudvalg tirsdag i denne uge blev der givet en orientering om Sund & Bælts beslutning, siger René Christensen.

Enighed blandt MF'ere
Folketidende har foruden René Christensen spurgt de øvrige lokalt valgte folketingsmedlemmer om deres holdning til en klapbro eller ej. Og på tværs af partierne er der enighed blandt de lokalt valgte folketingsmedlemmer om at klapbroen skal bevares.
- Jeg blev selv meget overrasket over den melding, der kom lige før jul. Kong Frederik XI's Bro er et knudepunkt for trafikken både til lands for de mange tusinde bilister, cyklister og fodgængere, og til vands for alle de lokale sejlere og turistsejlerne, og derfor er det afgørende, at der ikke bliver truffet hovsaløsninger.
- Det er godt, at der er gode folk, der også tænker på alternative løsningsmuligheder. Så må vi se, hvad der kommer i spil. Men ellers er min opfattelse, at det, der blev meldt ud fra start - altså at broen kan åbne, må stå til troende, siger Lennart Damsbo-Andersen (S).
De alternative løsninger, som Lennart Damsbo-Andersen hentyder til, er en tunnelløsning, som Enhedslistens Christian Juel mener vil være at foretrække. Under alle omstændigheder, skal der kunne sejles fra syd til nord i Guldborgsund, mener Christian Juel.
- Dette af hensyn til sejlerturismen, men også af hensyn til den resterende del af erhvervshavneaktiviteterne. Desuden har Guldborgsund i kommuneplanen ideer til udvikling af deres havneområde, som en fast bro vil have negativ indflydelse på, mener Christian Juel.
Hos den konservative Marcus Knuth er meldingen også klar:
- Med de mange milliarder, som vi bruger på Storstrømsbroen og den nye forbindelse fra Tyskland til Danmark, bør vi også investere i en moderne bro, der både passer til togene og til skibstrafikken. Alt andet vil være et selvmål for vores landsdel.
I den modsatte ende af Folketingssalen er SFs Anne Valentina Berthelsen forundret over, at muligheden for at lukke broen for evigt i det hele taget er kommet på dagordenen.
- Jeg vil opfordre Sund & Bælt til at give en detaljeret forklaring på, hvorfor de pludselig ikke mener, at projektet kan lade sig gøre og derefter lade det være op til forligskredsen at beslutte, om der skal foretages ændringer.
- Samtidig noterer jeg mig jo, at andre ingeniørvirksomheder har givet bud på, hvordan kørestrøm kan forenes med en klapbro, og vi har trods alt eksempler på, at det kan lade sig gøre at bygge en sådan bro, siger Anne Valentina Berthelsen.
Folketidende har også spurgt socialdemokraten Kasper Roug om hans mening om muligheden for at klappe Frederik IX's Bro i for evigt. Men han er ikke vendt tilbage inden deadline.

Politisk enighed om den frie gennemsejling

Guldborgsund Kommunes økonomiudvalg støtter enstemmigt borgmester John Brædder, 7. januar


MØDE I ØKONOMIUDVALGET, 7. januar:
INDSTILLING:
Guldborgsund Kommune har den 16. december 2019 modtaget en henvendelse fra Sund og Bælt, hvor det fremgår, at Sund og Bælt har besluttet at ændre det oprindelige koncept for Frederik den IX’s bro fra en klapbro til en fast bro. De tekniske begrundelser herfor fremgår af vedlagte mail fra Sund og Bælt.
Borgmesteren har med baggrund i henvendelsen besluttet at optage dialog med Sund og Bælt samt Banedanmark.
Vedlagt som bilag er korrespondancen mellem Guldborgsund Kommune og Sund og Bælt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER
Sagen har sammenhæng til strategien om en stærk hovedby, herunder udviklingen af Nykøbing Falster havn samt strategi for udvikling af turisme.

Økonomiudvalget drøftede henvendelsen fra Sund og Bælt.
Et enigt Økonomiudvalg ønsker, at det oprindelige koncept fastholdes således, at Frederik den IX’s bro fortsat forbliver en klapbro.
Der optages dialog med Sund og Bælt omkring henvendelsen.

ØKONOMI
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hent "Sund & Bælts" brev til kommunen - pdf
Hent mailkorrespondancen - pdf

Klapbroens åbninger

Statistik og SIG's forventninger, folketidende.dk 7. januar


Så mange gange åbner klapbroen
Statistikken fortæller, at der er flere tyske sejlere end danske, som benytter
sig af gennemsejlingen for åben bro i Guldborgsund ved Nykøbing

Af Margit Olsen

FAKTA: Broåbninger for fartøjer pr. år:
1992 - 1.937 åbninger for i alt 3.927 fartøjer
1995 - 1.548 åbninger for 3.466 fartøjer
2000 - 1.607 åbninger for 3.211 fartøjer
2005 - 1.485 åbninger for 2.759 fartøjer
2010 - 1.347åbninger for 2.459 fartøjer
2015 - 1.140 åbninger for 1.928 fartøjer
2019 - 1.018 åbninger for 1.753 fartøjer

Antal sejlere fra forskellige lande, som i 2019 sejlede gennem den åbne bro

Danmark 620
Tyskland 1.012
Sverige 44
Holland 32
England 6
Norge 8
Schweiz 2
Finland 1
Belgien 8
Polen 2
Østrig 1
Australien 1
Irland 1
Shetlandsøerne 1
Malta 1
NYKØBING Flest tyske sejlere benytter sig af at sejle gennem Guldborgsund og forbi en åben Frederiks IXs bro.
1.018 gange i 2019 gik klapbroen på Frederik IXs Bro op for at lade en eller flere sejlere ad gangen sejle gennem Guldborgsund og passere Nykøbing for at sejle videre nord- eller sydpå. Det er sejlbåde og store motorbåde, som ikke kan sejle under broen, hvor højden fra vandspejl til bro er fire meter.
Kun meget få erhversfartøjer sejler gennem broen til eller fra den sydlige del af Guldborgsund. Foruden de skibe, som er registreret, når de anmoder om at få åbnet broen, skønner brofoged Jørn Hansen, at der årligt passerer omkring 3.000 mindre skibe under broen.
Brofogeden er ansat under Banedanmark og styrer dialogen med sejlere og åbningen af broen fra tårnet midt på broen. Selve ejerskabet af broen er fordelt således, at delen med jernbaneskinnerne hører under Banedanmark og delen med asfalt hører under Vejdirektoratet. Sejlrenden i Guldborgsund er Søfartsstyrelsens ansvar.
Kigger man dybere ind i statistikken, kan man se, at det er de tyske sejlere, som er flittigst til at besøge området og dermed gøre brug af muligheden for at sejle gennem broen og syd- eller nordpå.
I alt 14 nationer blev repræsenteret af de skibe, som sejlede gennem broen sidste år. Af dem er tyskerne i markant overtal - også i forhold til danske skibe. 1.012 tyske sejlere fik åbnet broen i 2019. Det er næsten dobbelt så mange, som de 620 danske sejlere, som tog samme tur.
Kigger man længere tilbage i statistikkerne, kan man se, at der tidligere har været en meget større trafik gennem den åbne klapbro.
Der kan være flere årsager til den dalende sejlerturisme. Tydeligst at se i statistikkerne er dog, at sejladsen gik ned i slutningen af 1980'erne, hvilket kan tyde på, at de tyske sejlere i forbindelse med Murens fald i 1989 fik muligheden for at sejle mod øst ved egne kyster.
Vanddybden i den sydlige del af Guldborgsund fra Nykøbing og mod Gedser er flere steder ikke særlig stor, hvilket givetvis holder en del større sejlere væk.
Da broen blev projekteret op til byggeriet og indvielsen i 1962, blev vanddybden i den sydlige sejlrende målt op til at være 2,7 meter. Men i dag angives den til kun at være omkring 1,9 meter.
På Kraks søkort er der aktuelt angivet en dybde ud for Flatø på kun 1,3 meter og ikke angivet nogen reel sejlrende. Sådanne læsbare fakta om sejldybden får givetvis en del sejlere til at planlægge sejlturen uden om Guldborgsunds ellers så smukke sydlige del.

Sejlere:
Tallene bekræfter behovet for en klapbro
Muligheden for at sejle under Kong Frederik IX's Bro er kendt blandt udenlandske sejlere. Det beviser tallene, mener sejlere
07. januar 2020 kl. 15:43 Af David Arnholm
NYKØBING 
Da Folketidende lørdag bragte en oversigt over, hvor mange sejlere der benytter den nuværende mulighed for at få klappen i Kong Frederik IXs Bro op, vakte tallene glæde hos Per Thomsen, der er koordinator hos SIG - Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.
Det er en forening, der arbejder med at få udbredt kendskabet til herlighedsværdierne i og ved Guldborgsund samt farvandene omkring Lolland-Falster.
- Det er positive tal set i forhold til det, vi i SIG arbejder med. Vi arbejder via lokale og regionale kontakter i Danmark og vores nabolande i forhold til turisme, og her er det positiv læsning, at en stor del af de sejlere, der passerer broen/Guldborgsund, er turister. Det beviser, at muligheden er kendt i vores nabolande, og det kendskab skal vi have optimeret endnu mere, fortæller han.
Per Thomsen tilføjer, at kapsejladsen Vegvisir Race har været med til at udbrede kendskabet til de gode sejladsmuligheder - også blandt udenlandske sejlere. Det viser, mener han, at området er "godkendt" af sejlerne. Men det kan en brolukning sætte en stopper for.
- Mange af deltagerne kommer via Guldborgsunds sydlige del og under broen. Så en brolukning vil tillige gå ud over deltagerantallet ved Vegvisir Race, vurderer han.
Per Thomsen oplyser i øvrigt, at SIG har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder for at få opdateret søkortene, så de viser den reelle gennemsejlingsdybde.

Tunnel og banegård

Philip Rasmussens begrundelser:
Lolland-Falsters Folketidende, 6. januar i papiravisen


Tunnelforslag med ny banegård
En jernbanetunnel under Guldborgsund går hånd i hånd med nedgravet station i Philip Rasmussens forslag

07. januar 2020 kl. 06:29 Af David Arnholm

Siden Folketidende 19. december kunne fortælle, at Sund & Bælt og Banedanmark arbejder for, at Kong Frederik IX's Bro ikke længere skal kunne åbne for sejlere, har folk i lokalområdet været i oprør. Kan klappen ikke længere gå op, vil det nemlig gå hårdt ud over det lokale sejlermiljø og skade kommunens planer om at puste nyt liv i miljøet, frygter flere.
Sund & Bælt og Banedanmarks ønske er opstået, fordi jernbanen over broen dels skal udvides med et ekstra spor og dels elektrificeres. Og en klapbro med køreledninger vil være følsom overfor fejl, ligesom Femern-forbindelsen vil medføre en væsentligt øget jernbanetrafik med blandt andet internationale højhastigheds-passagertog og omkring 70 godstog i døgnet - godstog, der bliver op imod en kilometer lange.
Den togtrafik får en meget lang bremselængde, og derfor er det vigtigt, at broen ikke pludselig, når den er oppe, har problemer med at nå ned i tide.
"Det er på baggrund af denne usikkerhed i både konstruktions- og driftsfase, Sund & Bælt har besluttet at ændre det oprindelige koncept med en klapbro til en fast bro", skrev projektchef Steen Bruce Corfixen fra A/S Femern Landanlæg 16. december til kommunaldirektør Søren Bonde.

Lukker en dør
En af dem, der reagerede på historien, var Anne-Lise Becker. Hun driver tøjbutikken Ruzicka i Store Kirkestræde, er engageret i byens udvikling og er blandt dem, der frygter for konsekvenserne, hvis Banedanmark og Sund & Bælt får held til at lukke broklappen.
- Den beslutning passer rigtig dårligt med udvikling og branding af "Den blå Turisme" på Lolland-Falster. Jeg er bekymret for, at vi lukker en dør foran os - låser den og smider nøglen væk. Det er en uoprettelig beslutning én gang for alle at lukke for gennemsejlingen i Guldborgsund, siger hun.
Men kunne man ikke lave en tunnel til jernbanen? grublede hun og kontaktede arkitekt Philip Rasmussen fra arkitektfirmaet By og Landskab i Nakskov.
- Han har mange gange tidligere bevist, hvordan der kan arbejdes visionært med infrastruktur på Lolland-Falster, siger hun og nævner hans forslag om en fremskudt færgehavn i Tårs, genanvendelse af den gamle Storstrømsbro, udvikling af havnen i Nykøbing med mere.

Fremtidssikret løsning
Philip Rasmussen greb idéen, som han finder helt rigtig. For i de kommende år skal Nykøbing udvikles med bosætning, turisme, uddannelser og kultur, og her er det vigtigt, at havnen, kysten og sejlerturismen ikke begrænses, påpeger han.
- Derfor er den rette fremtidssikrede løsning at grave den dobbeltsporede, elektrificerede jernbane ned under Guldborgsund. Det er den mest effektive måde at sikre gennemsejling i Guldborgsund og en effektiv støjafskærmning i havne- og kystområdet, siger han.
Philip Rasmussen kontaktede derfor en hel stribe fagfolk for at blive klogere på dimensionering af jernbaner, tunneller, stationer og økonomien i den slags infrastrukturprojekter. Det har ført til et forslag om at lave en sænketunnel.
- Det lyder umiddelbart dyrt og kompliceret at lægge en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane ned under Guldborgsund. Sejlrenden er imidlertid smal, og der er tale om en kort sænketunnel, som er nødvendig for at sikre vandgennemstrømning og en gennemsejlingsvanddybde på tre meter, siger han.

Ny banegård
Hans forslag indebærer, at jernbanen følger den samme linjeføring som i dag. Byrådet i Guldborgsund Kommune har nemlig tidligere meddelt staten, at man ikke lokalt ønsker, at byen kobles fra den nye infrastruktur - jernbanen skal altså ikke føres udenom byen.
Men der er grænser for, hvor stejlt en jernbane må stige og falde i højde, og det har været medvirkende til, at forslaget også omfatter en ny banegård, hvor sporene er gravet ned. Det giver mulighed for at gentænke hele stationen, der i Philip Rasmussens optik bør blive Lolland-Falsters Hovedbanegård.
Han påpeger, at Femern-forbindelsen og den igengværende opgradering af jernbanen vil medføre, at Nykøbing bliver den jernbanestation i Danmark, hvorfra man på lidt over en time får forbindelse til flest mennesker, nemlig omkring syv millioner. Dermed kan stationen spille en nøglerolle i udviklingen af byen og af Lolland-Falster.
- Det kræver, at stationsområdet udvikles til Lolland-Falsters nye fremtidssikrede hovedbanegård. Det vil sige en effektiv ramme for en smidig mobilitet med let omstigning imellem regionale og internationale tog, busser, parkeringshus og et hollandsk cykelcenter hvor man kan få repareret sin cykel, mens man er på job, siger han.
Philip Rasmussen tilføjer, at man i samme ombæring kan udvikle nye tilbud på stationen til gavn for pendlerne som eksempelvis supermarked, specialbutikker og bokse, hvor pendlerne kan afhente varer, som er bestilt på nettet i løbet af dagen.

SIG:
Store forventninger

Kommentarer af Per Thomsen og Palle Tørnqvist,
Lolland-Falsters Folketidende 6. januar


Stor ros til arkitekt Philip Rasmussen for oplægget til tunnelløsningen, siger Per Thomsen til Folketidende. Vi glæder os over, at der nu er kommet en særdeles kompetent løsning i spil. Sejlerne har ingen problemer i den linieføring, Philip Rasmussen har skitseret. Det ligner forhold, som vi under sejlads i mange andre områder møder, og som foregår helt uproblematisk, når sådanne steder passeres.

Palle Tørnqvist udtrykker den allerstørste forventning til forslagets gennemførelse. 
At tunnelløsningen samtidig reducerer støjniveauet i Nykøbings havneområde er en afgørende gevinst for både sejlere, sejlklubber og Guldborgsund Kommune, der med den nye kommuneplan har åbnet for en udvikling af havneområdet i en langt mere borgervenllig retning end hidtil.

Byrådspolitikere til kamp for broklappen

Lolland-Falsters Folketidende 22. december 2019


Byrådspolitikere i Guldborgsund Kommune vil ikke stiltiende
acceptere Sund & Bælts udmelding omkring Frederik IX's Bro

22. december 2019 kl. 18:34 Af Jakob Poulsen
NYKØBING
Det kom som et chok for mange, også flere byrådspolitikere, da det tidligere på ugen kom frem, at Sund & Bælt har besluttet, at broklappen i Kong Frederik IX's Bro mellem Lolland og Falster skal lukkes i for evigt, når opgraderingen af jernbanen til og fra Femern Bælt er færdig.
Hidtil - og det er også det, der stadig står i anlægsloven til Femern-projektet - har det nemlig været planen, at broen over sundet skal være forsynet med en broklap, der kan åbnes og lukkes af hensyn til skibstrafikken. Men nu er Sund & Bælt altså kommet på andre tanker og vil i stedet have en fast bro. I sidste ende bliver det Folketinget, der skal tage stilling til sagen, men blandt byrådspolitikerne i Guldborgsund Kommune tegner sig et billede af, at man er klar til at kæmpe for, at klappen ikke skal gå ned for evigt.
Folketidende har spurgt gruppeformændene i byrådet, hvad de siger til den nye situation og selve processen, og her er det småt med skulderklap til Sund & Bælt. Enhedslisten kalder processen udemokratisk og meldingen dybt kritisabel.
- Hvem har spurgt os i Guldborgsund? Hvem har lagt op til dialog og samarbejde? Udmeldingen kan kun læses som et dekret fra Sund & Bælt, som spænder ben for Guldborgsund Kommunes muligheder for at virkeliggøre egne udviklingsplaner jævnfør den nylig vedtagne kommuneplan. Enhedslisten har tidligere meldt nej tak til en fast bro og ja tak til en klapbro, og den holdning fastholder vi, siger listens byrådsmedlem Bente Lerche-Thomsen.
Simon Hansen (S) er heller ikke imponeret:
- Det kommer som en stor overraskelse for os, at klappen så at sige er gået ned for Sund & Bælt, og at de pludselig ikke længere vil lave en løsning, der gør, at broen kan åbnes.
- Hvis meldingen fra Sund & Bælt står til troende, så vil det få store konsekvenser for både lystbådehavnene og mange af de erhvervsdrivende i nærheden af lystbådehavnene, der vil gå glip af omsætning. De store konsekvenser, det vil have for Guldborgsund Kommune, at broklappen ikke kan åbnes, må vi synliggøre overfor Sund & Bælt og håbe, at de indser, hvor indgribende deres beslutning er overfor borgere, turister og erhvervsdrivende i Guldborgsund Kommune, siger Simon Hansen.
SF's Annemette Schønberg Johnsen er også overrasket og mener, at den nye melding rejser mange spørgsmål. Hun og SF vil på den ene side gerne have mere gods flyttet fra veje til jernbaner og satse på hurtigere tog og mere effektiv jernbanedrift, men på den anden side vil de også gerne tilgodese sejladsen.
- Nu er det bare om at smøge ærmerne op, få lagt en strategi og gå i samarbejde med Sund & Bælt for at finde de bedste løsninger for fremtidens samlede trafik over og under broen, mener hun.
I Guldborgsundlisten er gruppeformand Jens Erik Boesen noget mere afvisende over for meldingen fra Sund & Bælt.
- Det kan vi i Guldborgsundlisten ikke på nogen måde acceptere. Guldborgsund har altid været et markant gennemsejlingsfarvand mellem Lolland og Falster, og det skal det vedblive med at være. Guldborgsund Kommune gør i disse år en stor indsats for at udvikle sejlerturismen og blandt andet Vegvisir Race viser, at der er et stort potentiale på dette område, siger Jens Erik Boesen.
Venstres gruppeformand, Ole K. Larsen, er heller ikke begejstret og fastslår, at en lukning vil have store gener for sejlerturismen. Men han tilføjer, at man fra Venstres side er villige til at indgå i forhandlinger om en eventuel økonomisk kompensation til kommunen.
- Derfor ønskede vi også at indgå i forhandlinger om et konkret tilbud, da sagen senest var oppe for et halvt år siden. Desværre kom nogle byrådsmedlemmer med nogle meget bombastiske udmeldinger mod projektet, som umuliggjorde at indgå i sådanne forhandlinger, siger Ole K. Larsen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra René Christensen (DF).

Det mener sejlerne:

Udvalgte synspunkter fra medier og SIGPalle Tørnqvist - sendt til Folketidende 10. januar:
Et simpelt tunnelforslag

Når nu Banedanmark tilsyneladende ikke kan finde ud af at bygge en jernbanebro med både klap og køreledning, så kunne det tænkes, at dette komplicerede anlægs omkostninger kan opvejes af en forenklet udgave af arkitekt Phillip Rasmussens tunnelforslag, som kunne ses 6. januar her i avisen.
I første omgang kan Nykøbing nok undvære en helt ny og nedsænket jernbanestation.
Som en første etape kan Banedanmark lægge de to gennemgående spor i en banegrav øst for stationen og føre dem gennem tunnelen under Guldborg Sund.
Nord for Nykøbing Station tilsluttes sporene fra banegården og på Lolland forbindes det nuværende spor til de to gennemgående fra tunellen, når de er oppe i samme højde. Med et langt tilløb nord fra kan tunnellen nå maksimal dybde under den nuværende sejlrende. Det sparer uddybning.
Frederik IX Bro bevares i sin nuværende skikkelse med vejbroen og en jernbanebro, der kun trafikeres af Lollandsbanen og de tog, der har stop i Nykøbing.
Med denne løsning burde alle være glade. Kommunen, eftersom de mest støjende tog kører i banegrav og tunnel. Sejlerne, fordi klapbroen bevares, som den er i dag, og Banedanmark, eftersom denne løsning sikkert svarer godt til institutionens tekniske formåen.

Palle Tørnqvist, 3. januar 2020:
TV Øst kunne i går oplyse, at Transportministeriet fastholder, at Frederik IX Bro skal kunne åbnes, sådan som anlægsloven foreskriver. Ordførerne for Venstre og SF tilsluttede sig denne opfattelse. Så lang så godt. 
Den 7. januar har Guldborgsund Komunes økonomiudvalg brevet af 13. december fra Sund & Bælt til drøftelse. Af korrepondancen mellem Sund & Bælt og kommunen fremgår det, at støjproblemerne langs banelinien over havnen er betydelige, og at støjen kan svække mulighederne for kommunens planlagte havne-omdannelse. 
Den frie gennemsejling er ikke til diskussion fra kommunens side. Den skal bevares af hensyn til sejlerne og turismen. Men støjen er et problem, og larmen ved havnen vil antagelig fortsat blive drøftet mellem Sund & Bælt og Guldborgsunds politikere. Det sidste ord i sagen om Frederik IX Bro er næppe sagt endnu.

Georg Rossing, Frederiksberg, årlig gæstesejler, modtaget 3. januar 2020:
Jeg er rystet over hvad politikerne kan finde på. Det er helt utilstedeligt at lukke for åbning af Kong Frederik d.IX’s bro. Det vil få alvorlige konsekvenser for alle os tursejlere, men jo i første række for alle de lokale sejlere, for hvem det ikke længere vil være muligt, at sejle en week-end tur til Nykøbing og Guldborg. Jeg har skrevet til Borgmesteren for Guldborgsund kommune, Transportministeren, MF’er valgt på Lolland-Falster og Folketingets Transportudvalg.
Til Transportudvalget har jeg sendt vedhæftede fil. Hent brevet her.
Det er jo meget tvivlsomt, om henvendelsen ændrer noget, men jeg synes forsøget også skal gøres af én udenfor lokalområdet.

Minbaad.dk, 23. december, Bådmagasinet 
og Lolland-Falsters Folketidende 30. december, Palle Tørnqvist:
For sejlklubberne i Guldborgsund Kommune (SIG) kommer meddelelsen fra Sund & Bælt om lukning af Guldborg Sund som en tyv om natten. 
Har Sund & Bælt overhovedet politisk dækning for at ændre konceptet for de danske landanlæg kort tid før, anlæggene forventes i udbud? 
Blot en god uges tid før den chokerende besked, der lægger sejlerturismen og sejlsporten øde i klubberne ved Guldborgsund, fik SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, et beroligende svar fra Transport og Boligministeriet:
"Der er ikke aktuelle planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg", skrev chefkonsulent Carsten Vædele Madsen dengang fra ministeriet.
Som talsmand for sejlklubberne undrer det mig, at Sund & Bælt således kan true kommune og sejlere tilsyneladende ukoordineret med den politiske ledelse i Transport og Boligministeriet. 
Men lad nu julefreden sænke sig over vandene i nogle dage. Vi vender tilbage i det nye år. Der bliver kamp til stregen fra os i “Vandkantsdanmark”, godt hjulpet af Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. 
Hent Transportministeriets svar - pdf

Gert Wiik, Sejlforeningen "Vikingen", skriver på Facebook 24. december 2019
Åbent brev om det lukkede Guldborgsund
Se det lige lidt i helikopterperspektiv. Nu kan vi ikke klare flere dumheder.
Havnen er afspærret fra resten af byen med et kilometer langt terrorhegn. Eller omvendt, den gamle bykerne er afspærret fra sundet.
Sundet planlægges lukket for sejlskibe af en for byen og kommunen totalt uvedkommende fast togbro for gods mellem Skandinavien og Tyskland.
Hele havneområdet og lystbådehavnen håndhæver et totalt forbud mod, at glade unge mødes på broerne om sommeren for at svømme i sundet.
Midt ude i sundet på en gratis havbund foreslår kommunen desværre at anlægge et nyt boligområde med havudsigt. Området vil skæmme det smukke kig ud over Guldborgsund som alle borgere værdsætter. Fra dette boligområde kan nogen uheldige så sidde og kigge på en lukket bro og et sund, tømt for sejlbåde, en bykerne afspærret med et kilometer langt hegn, og et tomt sund med totalt badeforbud for unge mennesker.
Vi ser en hårdt knockoutet by, der indkasserer det ene blå øje efter det andet, samtidig med at folkevalgte mænd og kvinder med sæde på rådhuset angiveligt satser på blå turisme og lukker øjnene.
Er der nogle normale mennesker tilbage i denne hårdt ramte by?

Lolland-Falsters Folketidende, 21. december, Carl Erik Juel Hansen og Per Thomsen:
Sejlforeningen Vikingens Formand Carl Erik Juel Hansen frygter, at klubbens økonomi ikke længere kan hænge sammen, hvis de mange tyske sejlere finder andre havne at lægge til i.
- Hvis du tager Sejlforeningen Vikingen og kigger på vores gæsteindtægter gennem flere år, så kommer der i hvert fald til at mangle 60.000 til 70.000 kroner i kassen, hvis man lukker den bro. Det får en ganske voldsom betydning for klubbens øvrige økonomi - vores gæsteindtægter svarer til 60 procent af vores opkrævede kontingenter. Så kan du selv regne ud, hvad det betyder for foreningens fremtid, siger Carl Erik Juel Hansen til Folketidende.
Per Thomsen, der er koordinator for foreningen Sejlklubberne i Guldborgsund, tøver ikke med at kalde en eventuelt permanent lukning af Frederik IX's bro for en katastrofe for sejlermiljøet i Guldborgsund Kommune.
- Det er katastrofalt at lukke et farvand af på den måde. Det kommer til at gå ud over lokale og ikke mindst sejlerturismen. Alle sejlerklubberne er forundrede over, at man åbenbart bare kan trække sådan en beslutning henover hovederne på os, siger Per Thomsen.
Han foreslår, at man tilgodeser togdriften ved at sætte faste tidspunkter på, hvornår broen åbner, så de ikke karambolerer.
- Vi kunne sagtens finde os en aftale om, at broen åbnede på faste tidspunkter i løbet af dagen, så det ikke forstyrrer togdriften. Det kunne vi sagtens indrette os efter, siger Per Thomsen.

TV Øst, 20. december 2019, Per Thomsen:
Koordinator for Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, Per Thomsen, ser med stor alvor på nyhederne fra Sund og Bælt:
- Vi er chokerede over, at Sund og Bælt kan træffe sådan en beslutning hen over anlægsloven. Det kommer noget bag på os, at de melder det her ud, siger han.
- Man lukker et gennemsejlingsfarvand, forklarer Per Thomsen og tilføjer:
- Derved ødelægges mulighederne for at sejle igennem Guldborgsund. Det er katastrofalt for sejlerne i både Nykøbing, Nysted og den sejlende turisme i området.
Per Thomsen anslår, at i omegnen af 1000 både hvert år sejler gennem broen, der i sommerhalvåret åbnes op til 26 gange i døgnet, hvis der er sejlskibe, som ønsker at passere.
- Sejlklubberne bliver endestationer, hvor sejlerturismen især sydfra vil dø ud og sejlklubbernes rekrutteringsgrundlag vil blive ødelagt. Vi kan håbe på nogle joller og motorbåde, men sejlklubberne, som vi kender dem i dag, vil dø ud, siger Per Thomsen.
Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune repræsenterer samlet 1600 sejlerfamilier.

Lolland-Falsters Folketidende, 20. december 2019, Jan Krastrup: 
- Det sidste, vi hørte til sagen, var, at Banedanmark ikke havde en plan om en fast bro, og lokalpolitikerne var også imod, så vi troede, den var begravet, må jeg indrømme. Så det kommer som en rigtig dårlig julegave, fortæller Jan Krastrup, formand for Toreby Sejlklub.
Får Sund & Bælt sin vilje, vil det, ifølge formanden for Toreby Sejlklub i sidste ende måske betyde foreningens død.
- Det vil smadre alt sejlerliv i Guldborgsund. Vi ligger lige nord for broen, og alle både over fire meter kan ikke komme sydpå længere. En tur til Tyskland bliver mere end dobbelt så lang fra vores sejlklub. Alle de tyske sejlere kommer til at sejle til andre steder i Danmark. Det vil jo også smadre os fritidssejleres muligheder fuldstændig. Mange vil simpelthen opgive at sejle. Det er jeg sikker på, siger Jan Krastrup.

"Sund & Bælt" chokerer med udspil

TV Øst, 2. januar 2020 - ingen aktuelle planer


19. december 2019
Guldborgsund Kommune meddeler:
Sund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro
19.12.2019 11:16:54 | Guldborgsund Kommune
I et brev til Guldborgsund Kommune lægger Sund & Bælt op til at ændre planerne om at etablere en klapbro, når jernbanebroen på Frederik IX’s bro skal udvides med et ekstra spor. I stedet skal det være en fast bro. Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, er dybt skuffet.
I forbindelse med Femernforbindelsen og den øgede internationale togtrafik skal der etableres yderligere et jernbanespor på Frederik IX’s bro i Nykøbing, hvor der i dag kun er ét spor.
Udgangspunktet har hele tiden været, at det skulle være en klapbro ligesom i dag, så sejlbåde fortsat kunne komme igennem. Nu har Sund & Bælt så orienteret Guldborgsund Kommune om, at man vil ændre koncept og i stedet gå efter en fast bro over sundet ved Nykøbing Falster. Det betyder, at skibe, der kommer sydfra, med højder over fire meter ikke kan komme igennem. De skal sejle nord om Lolland eller Falster for at komme til Nykøbing og omvendt.
”Jeg kan sagtens forstå, at det er nemmere for dem, hvis broen bare er fast, men jeg forstår ikke, hvordan de kan se bort fra de konsekvenser, det har for Nykøbing by, vores sejlturisme og vores kommunes udviklingsplaner,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.
Sund & Bælt skriver i sit brev til Guldborgsund Kommune, at de skal være sikre på, at jernbanetrafikken ikke forstyrres, da broen er en del af en international jernbanekorridor. Derfor går de efter at etablere en fast bro.
Forventningen hos Sund & Bælt er, at en klapbro alligevel vil ende med at skulle holdes permanent sænket på grund af lange godstog og højhastighedspassagertog, der har en lang bremselængde. De fremhæver samtidig, at det vil give flere støjgener at have en permanent sænket klapbro end en fast bro.
”Jeg har tidligere sagt, at jeg er imod en fast bro og ønsker en klapbro i Nykøbing. Det er fortsat min klare holdning. Det skyldes dels hensynet til vores lokale sejlere og vores sejlturisme, og så skyldes det, at vi har store planer for udviklingen på vores havn i Nykøbing, som vi tog initiativ til med kommuneplanen. Derfor er denne melding fra Sund & Bælt meget ærgerlig,” siger John Brædder.
Borgmesteren kræver nu en dialog med Sund & Bælt og Banedanmark om beslutningen.
”Førsteprioriteten vil være at få beslutningen ændret. Vi er nødt til at få at vide, hvad parterne ser af muligheder, så vi fortsat kan sikre en stærk by- og havneudvikling og gode forhold for vores sejlere - både lokale og turister,” fastslår John Brædder.

"Sund & Bælts" brev, 14. oktober
E-post-korrespondance mellem kommunen og "Sund & Bælt"
Bemærk, at det afgørende udspil fra "Sund & Bælt" er dateret 16. december

TV Øst 2. januar 2020
TV Øst har spurgt i Transport- og Boligministeriet, om der er planer om at ændre anlægsloven for bl.a. Frederik IX Bro. Det er der ikke aktuelt, lyder svaret.

Transport- og Boligministeriet oplyste så sent som den 9. december 2019 pr. e-post til SIG, at der ikke aktuelt er planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg. Dokumentation.


"Det skal være enkelt
og ukompliceret
at komme frem"


Sund & Bælt: Vores vigtigste opgave er at skabe forbindelse. Forbindelse mellem landsdele, transportformer og mellem mennesker. Vi sætter en ære i, at vores kunder kan rejse nemt, bekvemt og sikkert på tværs af Danmark. Det skal være enkelt og ukompliceret at komme frem.

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Make a free website - Go here