Den store festdag 18. juni 2020

Gennemsejlingen er reddet. Vi arrangerede en hurtig fest på Frederik IX's Bro

.


Med kort varsel fik koordinator Per Thomsen (med broflaget til venstre) kaldt indbudte gæster sammen til en festlighed på Frederik IX's Bro. Vi måtte ikke være over 50 samlet. Fra sejlklubberne mødte folket op. Tre brovagter deltog og andre, som havde del i udbredelsen af vores argumenter for fri gennemsejling. Talsmand Palle Tørnqvist (yderst til højre) holdt en kort tale med tak til alle, der har bidraget til en demokratisk debat. Foto: Flemming Keith Karlsen og Palle Tørnqvist.


Fra sejlklubberne i Nykøbing og helt fra Guldborg Falster kom sejlbåde og motorbåde sejlende mod Frederik IX's Bro, hvor to broåbninger var forberedt, så alle kunne nå frem og tilbage under de flot rejste broklapper. Tågehorn tudede fra bådene, og broens horn truttede festligt, ja selv et forbipasserende passagertog saluterede med hornet.


Vi venter de første både igennem om lidt (venstre billede). Fra Dansk Sejlunion mødte direktør Christian Lerche (højre billede) og konsulent Henrik Tang, der har fotograferet.


Efter champagne, chokolade og småkager på broen samledes vi nogle stykker i Toreby Sejlklub for at få talt om den historiske dag i Nykøbing og den lange kamp for broklapperne. Vi er taknemlige for støtten fra sejlerorganisationerne, kommunen, de lokale medier og utallige tilkendegivelser på Facebook og forligspartierne på Christiansborg - ikke at forglemme.

TV Øst 19. juni
Broklapfest i Nykøbing Falster:
Det var så stor en oplevelse, at man fik gåsehud

Link til Lolland-Falsters Folketidendes video fra festaftenen.

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Site was started with Mobirise