Havet omkring os

"Det Syddanske Øhav" er farvandet omkring Lolland, Falster og det sydlige Sjælland blevet kaldt. Navnet skal minde fritidssejlerne om, at der er et alternativ til "Det Sydfynske Øhav" - med god plads i havnene og på vandet.

Nautisk information

Søfartsstyrelsens kort over aktuelle efterretninger - åbner i nyt vindue.Smålandsfarvandet syd for Sjælland, mellem Langeland og Falster rummer alt det, der gør fritidssejladsen til en oplevelse både til søs og i de mange havne ude på de mindre øer, eller "på fastlandet", som øboerne kalder Lolland og Falster.
Når vinden blæser mest omkring Omø, kan sejlturen syd på mod anduvningsbøjen ud for Ståldybet godt blive en udfordring i mindre sejlbåde og motorbåde. Først på højde med Vejrø begynder bølgerne at lægge sig en smule, bremset af grundene øst og vest for sejlruten. Ved frisk vestenvind kan sejlturen fra Storstrømmen mod Femø og de øvrige øer også være forbeholdt mere erfarne og garvede fritidssejlere.
I godt vejr er det en fornøjelse at færdes til søs overalt i Smålandsfarvandet, der rummer adgang til alle de oplevelser, som "Det Syddanske Øhav" byder på.

Wikepedia: Den klassiske definition på Smålandsfarvandet stammer fra standardværket Den danske Lods. Smålandsfarvandets grænse mod Store Bælt er en linje fra Korsør over øerne Agersø og Omø til Onsevig på Lolland. Grænsen mod Østersøen er ud for Bøgestrøm en linje fra Jungshoved uden om Ægholm Sand til Ulvshale, ud for Grønsund en linje uden om barren Tolken og ud for Guldborgsund en linje fra Flinthorne Rev til Skelby.

Fra Store Bælt har Smålandshavet tre vandveje: Agersø Sund mellem Sjælland og Agersø, Omø Sund mellem Agersø og Omø og renden mellem Omø Stålgrunde og Lollands nordkyst. En fjerde, mindre passage findes mellem Omø Tofte og Omø Stålgrunde. Fra østsiden har den centrale bugt ligeledes tre hovedløb: Bøgestrømmen mellem Sjælland og Nyord, Grønsund mellem Møn og Falster samt Guldborg Sund mellem Falster og Lolland. Under rolige vindforhold skifter vandstrømningen i Storstrømmen retning i takt med tidevandet. Højvandet løber ind vestfra, lavvandet, østfra.

Østersøen kan man godt betegne som "rum sø". Det gælder Østersøen øst for Falster og Vestlige Østersø og Femern Bælt. Genvejen mellem Østersøen og Smålandsfarvandet er naturligt nok Guldborg Sund, hvorfra der syd på kan sejles mod Gedser og Nysted. Fra Gedser til nødhavnen Darsser Ort er der ca. 20 sømil stik øst. Til Warnemünde er afstanden fra Gedser ca. 23 sømil. Det er sejlture, som sagtens kan klares på en dag.


Smålandshavet nord for Lolland er vildtreservat. Her letter en flok knortegæs. I baggrunden ses Kragenæs.


Østersøkysten ved Gedser i hårdt vejr.

Østersøen ved Hesnæs med to marsvin.


Langelandsbælt, Storebælts sydlige forlængelse, mod vest begrænset af Langelands stejlkyst, mod øst af Lollands fligede fladvand. Den over 30 m dybe hovedrende, der udgør resterne af fastlandstidens Danaelv, forbinder i store slyngninger Storebælt med Østersøen.

Tårs og Langø havne på hver sin side af indsejlingen til Nakskov Fjord kan nemt anløbes fra Langelandsbælt. På grænsen mellem Langelandsbælt og Smålandsfarvandet ligger den lille, nyrenoverede Onsevig Havn.

Langelandsbælt i frisk vind.


Det er med hårdt vejr ligesom med grundstødningerne, at sejlerskolen kan ikke lære dig, hvordan du undgår det, men du kan lære, hvad du skal gøre, når det sker.

Som regel er det muligt at undgå vejrtyper, som er ubehagelige at sejle i. Læs eller hør vejrudsigten og lad være at sejle ud i vindstyrker, du synes er for høje i forhold til det farvand, du begiver dig ud i. Åbent vand har naturligvis højere bølger end lukkede fjorde og vige, og bølgehøjden stiger lige så naturligt med afstanden fra læ kyst. Lave grunde og rev danner også læ for bølgerne, men næppe for vinden.
"Askø" og "Femøsund" mødes i Smålandsfarvandet.

Find havnene på nettet

Havneguide og Havnelods har alle relevante oplysninger.


På "www.havneguide.dk", som er udarbejdet af FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, får du alt at vide om de danske havne. Når en sejlklub eller en havn er medlem af FLID, vises oven i købet begivenheder og seværdigheder nær havnen for den aktuelle periode. Den danske Havnelods viser alle havne og broer i Danmark.


Krak har stillet søkort gratis til rådighed. Du kan åbne søkortet herover, "Kig på Krak"

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: post@sejlklubberne.dk                 

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Mobirise web page software - Click here