Seneste nyheder

Ingen sejladshindringer i den kommende sæson

Projektleder Andreas Christensen, Højgaard, oplyser, at der efter den oprindelige plan ikke vil forekomme lukninger af Frederik IX's Bro for både med mast i den kommende sejlsæson. Man følger Banedanmarks udbudsmateriale, hvorefter broen kan være lukket for gennemsejling fra 15. oktober 2025 til 23. april 2026. Men ligesom Banedanmark oplyste, kan Højgaard ikke garantere for, at der ikke kan forekomme uforudsete lukninger af broklappen.
En aftale mellem SIG og projektledelsen indebærer, at SIG får meddelelse om uforudsete lukninger af broklappen samtidig med Søfartsstyrelsen, som meddeler lukningen i de ugentlige Efterretninger for Søfarende. Meddelelser til SIG videresendes automatisk til de 10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune.
Andreas Christensen oplyser desuden, at nedboringen af pæle til den nye jernbanebro afsluttes om en uge til halvanden, og at han håber på, at etableringen af en spunsvæg er afsluttet omkring 1. april.
SENESTE: Formændene for "Vikingen", Ulla Klimt, Lergraven, Karl Erik Nielsen, og Toreby Sejlklub, Henrik Lundvaldt, besluttede 10. juni at rette henvendelse til BaneDanmark og MT Højgaard for at sikre sig, at boringerne ikke frigør store mængder af bundmateriale til omgivelserne, herunder lystbådehavnene. 
Læs henvendelsen HER

FLIDS hjemmeside

Ansøgningens vildledende "søkort" mangler afmærkninger, sejlrende og vanddybder. 

Høringssvar til Kystdirektoratet

Fritidssejlere og sejlklubber har svært ved at se logikken bag kommunens ansøgning om en cykel- og gangbro tværs over havnen med en frihøjde på to meter - uden angivelse af åbningstider, ja helt uden afgørende maritime overvejelser. Set fra vor side er projektet uigennemtænkt på grænsen til det uforsvarlige og bør afvises af Kystdirektoratet.
Projektledelsen har på et velbesøgt møde med sejlerne haft lejlighed til at begrunde ansøgningen og besvare spørgsmål fra de fremmødte. Projektet, som ansøgningen omfatter, er derfor velbelyst, også for SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.

SIG’s høringssvar,  PDF, er udarbejdet af vores forhandlergruppe og godkendt på et fælles møde i SIG.

Placering af gang- og cykelbro.


Gang- og cykelbro skal åbne efter behov

Umiddelbart er der grund til optimisme efter mødet tirsdag med projektleder Anders V. Møller, Havneplanen. Som udgangspunkt skal broen kunne åbne for os fritidssejlere efter behov, lød meldingen.
Materialet til Kystdirektoratets afgørelse udarbejdes i begyndelsen af 2023.
Til den tid opklares det antagelig, hvilke tekniske løsninger, man vil tage i brug for at opnå målsætningen om åbning efter behov.
Det springende punkt kan blive styringen af åbningerne fra Frederik IX’s Bro og behovet for bemanding uden for vej- og jernbanebroens nuværende åbningstider. 

Resumé af møde 22. november 2022

Turbøjernes positioner i Bredningen..


Tilladelse til to nye turbøjer i Guldborg Sund syd

Meddelelse fra Kystdirektoratet 24. november 2022:
"Hermed Kystdirektoratets tilladelse til udlægningen af to turbøjer ved Guldborg Sund syd.
Jeg håber at I, samt andre sejlere får glæde af anlægget.
Med venlig hilsen
Julie Elisa Søby
Fuldmægtig l Kystzoneforvaltning."
Bøjerne leveres af Dansk Sejlunion og udlægges/administreres af et hold fra Toreby Sejlklub med Lergraven som reserve.

Tilladelse, november 2022.

Foto: Hanne Gaard Guldager, Lolland-Falsters Folketidende.


Opskrift på succes i SMG

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund (SMG) har 67 bådpladser i Stubbekøbing Havn, og 17 står på venteliste til en. Klubben har ikke alene lokale medlemmer, men også fra flere steder på Sjælland og helt fra Sydsverige. 

folketidende.dk 20. oktober 2022.

Foto: Guldborgsund Baltic Race.

Guldborgsund Baltic Race opfylder sejlerønsker

Fra flere sider er styregruppen bag Guldborgsund Baltic Race blevet spurgt, om sejladsen kunne udvides med en gruppe, hvor man måtte være flere end to personer om bord. Det ønske er nu efterkommet og 1. marts åbner tilmeldingen for denne gruppe.
I den ny gruppe må der være op til fem personer i båden, og man kan deltage i de tre samme ruter, som sejlbåde med en eller to personer sejler i.
- Den korteste af ruterne kunne være en oplagt mulighed for nye sejlere til at prøve sig selv af sammen med andre, og også en mulighed for at lære sin egen båd bedre at kende, siger Carl Erik Juel Hansen, "Vikingen", medlem af styregruppen. 
Læs mere. pdf i nyt vindue.

Lyse udsigter for gennemsejling
af Frederik IX's Bro i anlægsfasen

"Der vil ikke være ændringer i denne sæson, da vi først forventer at indgå kontrakt i løbet juli måned", oplyser projektchef Mette Koch Sonnenborg, Banedanmark, som svar på SIG's henvendelse vedrørende kommende lukninger for gennemsejling af Frederik IX's Bro i anlægsfasen for den nye jernbanebro..
"Først derefter vil den pågældende Totalentreprenør kunne påbegynde sin detailprojektering, og det vil først være efter dette, at vi kender den endelige udførelsesplan. Indtil da kan vi oplyse, at der i forbindelse med udbuddet er udarbejdet en Hovedtidsplan, hvori der er åbnet for følgende restriktioner i forbindelse med arbejderne med den nye klapbro:
- Sidefagene kan spærres i perioden 06.08.2022 - 09.04.2026
- Sejlrenden kan indsnævres i bredden i perioden 25.11.2023 - 13.06.2025
- Klapfagene kan lukkes i perioden 15.10.2025 - 23.04.2026
Det er muligt, der kan ske ændringer i ovenstående i forbindelse med detailprojekteringen, men det kan vi jf. ovenstående ikke sige noget om endnu. Vi vil informere de berørte parter, når de endelige planer foreligger," skriver Banedanmarks projektchef.

Banedanmarks besvarelse af SIG's henvendelse forelå samme dag, henvendelsen var afsendt, nemlig 28. januar.
Som det fremgår vil den oplyste lukning af  klapbroen kun berøre sejlersæsonen i oktober 2025 og april 2026. 


Ny koordinator i SIG

Karl Erik Nielsen, Lergravens Sejl og Fiskeriklub, blev 9. november valgt som ny koordinator. Han afløser Per Thomsen, der ikke ønskede at fortsætte på grund af et stort arbejdspres i Sejl- og Bådklubben Grønsund i Stubbekøbing og i planlægningen af Guldborgsund Baltic Race.

På billedet ses Per Thomsen (til venstre) og Karl Erik Nielsen efter mødet i Guldborgland Bådelaug.


Guldborgsund Baltic Race 2022


Du kan læse mere om priser og registrering her.
Helhedsplan for havnen i Nykøbing F.

Helhedsplanen omfatter blandt andet en gang- og cykelbro tværs over Guldborgsund til Sundby med mulighed for passage af lystsejlere, et havnebad, ny udnyttelse af den høje kornsilo og en ændring af vejen, der går langs havnen.

Illustration: C. F. Architects.


Folketidende 8. oktober, debat:
SIG: Modigt og visionært - pdf

Sejlklubber - en sen høring om klapbro
folketidende.dk, 25. juni
Hent SIG's høringssvar - pdf

Sejlere viste flagene Sankt Hans aften

Flere sejlklubber i Guldborgsund Kommune viste flagene Sankt Hans aften. I Sakskøbing og Nykøbing stævnede sejlere ud på vandet, mens bålene blev tændt. I Nykøbing var det første gang, sejlere og roere var inviteret til at sætte et maritimt præg på arrangementet ved Slotsbryggen. Knapt 40 både sejlede til Hamborgskoven ved Skovfogedhuset og Løgnoret for at vende retur i flotille til Slotsbryggen og hundreder af tilskuere. 

Mike Bjørn Rasmussens billede fra Sakskøbing Fjord viser flotillen for indadgående fra Oreby Bro.


Slotsbryggen, Nykøbing F.  Foto: Palle Tørnqvist.


Forsigtig sejlads syd for Frederik IX's Bro

Sten på 1,7 meter vand i kanten af sejlrenden sydvest for "Lergraven" kan føre til grundstødning, hvis man ikke holder sig midt i renden.

På Facebook (Alle os fra Toreby Sejlklub) er der rapporteret bundberøring af sejlbåd med 1,75 m. dybgang. Oplysninger i gruppen om påsejling på positionen af sejlbåd med 1,10 m. dybgang er ikke korrekte.

Bemærk, at kortplottere med "Navionics" viser 1,3 m. over den afmærkede sten. Dybden afviger fra den rapporterede bundberøring og det danske søkort.

Søfartsstyrelsens lokale vagermand har - efter anmodning fra SIG - over to dage forsøgt at lokalisere en sten omkring den angivne positionen uden at finde den.
Position: 54 44.649 N - 011 52.232 E (uden ansvar).SIG anmoder om fjernelse af sten

Sejlrenden syd for Frederik IX's Bro i Nykøbing F. fremstår korrekt afmærket efter den omfattende justering af positionerne i 2020. En enkelt sten i kanten af sejlrenden sydvest for "Lergraven" kan føre til grundstødning, hvis man ikke holder sig midt i renden. SIG har anmodet Guldborgsund Kommune om at flytte/fjerne stenen,  omend det ikke er kommunens ansvar. Både sejlklubber og kommune har interesse i, at alle sejlende, gæster og lokale, kan sejle trygt gennem hele Guldborg Sund.
Også Søfartsstyrelsen er underrettet med anmodning om tilladelse til sejlklubberne til at anbringe en midlertidig advarsel over stenen, indtil den er permanent afmærket eller fjernet.

Position: 54 44.649 N - 011 52.232 E (uden ansvar).


Kort: Per Thomsen.
Guldborgsund Baltic Race

Fra 15. marts kan alle interesserede sejlere melde sig til "Guldborgsund Baltic Race", der afvikles fra 26. - 28. august 2021 med start i Nykøbing F.

Kapsejlads har fået partnerskabs-aftale

Guldborgsund Kommune og anpartsselskabet Guldborgsund Baltic Race underskrev 12. maj en partnerskabsaftale ved et pressemøde i Guldborgland Bådelaug. På billedet ses direktør Alma Larsen. koordinator i SIG, Per Thomsen, udvalgsformand Martin Lohse og Jørgen Bojesen i hans "Amalie", som bragte de nævnte personer fra Nykøbing til Guldborg under søkyndig ledelse af Jørgen Bojesen, der med Martin Lohses ord kunne minde en smule om kaptajn Haddock. (Foto: Palle Tørnqvist).

Formand Preben Kristensen byder velkommen til Guldborgland Bådelaug.

Per Thomsen ser på, mens Martin Lohse underskriver partnerskabsaftalen.

De seks arrangerende sejlklubbers formænd var mødt. Forreste række fra venstre: Martin Lohse og Carl Erik Juel Hansen, "Vikingen". Bagerste række: John Kildsgaard, Bådklubben Guldborgsund, Jan Krastrup, Toreby Sejlklub. Jesper Walli Pedersen, Nysted Sejlklub, Finn Jørgensen, Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Preben Kristensen, Guldborgland Bådelaug.


13. april 2021
Målefartøjet "Beam" er i gang med opmåling af dybderne i sejlrenden syd for Frederik IX's Bro, viser skærmbillet til højre.

Carl Erik Juel Hansen, SIG's arbejdsgruppe, har været i kontakt med besætningen, der oplyste om formålet med "Beam's" tilstedeværelse.

SIG er naturligvis tilfredse med Søfartsstyrelsens omsorg for sejlrenden, der indtil sidste års målinger og justeringer af sømærkerne kunne forekomme noget overset af søfartsmyndighederne.


26. marts 2021
Regeringen vil beskytte havets vilde natur

23. marts 2021
Lidt flere broåbninger i august,
oplyser transportministeren
- SIG's pressemeddelelse - pdf

folketidende.dk:
Brolukning kan ikke udskydes

21. marts 2021
TV-Øst:
Havneområde skal forvandles for 100 mill.
Det starter med wakeboards og vandski

15. marts 2021.
"Guldborgsund Baltic Race"
er parat til tilmeldinger

12. marts 2021
folketidende.dk
Minister vil have undersøgt,
om brolukninger kan udskydes

6. marts 2021
folketidende.dk
Borgmester beder transportministeren
om at udskyde lukning af broklap

4. marts 2021
SIG anmoder om udsættelse af brolukning
pressemeddelelse - pdf

2. marts 2021
folketidende.dk:
Klapbro lukkes for gennemsejling i måneder

Foreninger laver ny, stor sejlads

1. marts 2021
Seks sejlklubber sikrer kapsejlads fra Nykøbing F.
Hent pressemeddelelsen - pdf

22. februar 2021
Dansk Sejlunions årsberetning - (med Guldborg Sund)

2. december 2020
TV Øst:
Satser stort på husbåde på Lolland-Falster

18. november 2020
folketidende.dk
Interesse for flere husbåde i lokale havne

25. oktober 2020
folketidende.dk
Veteranskibe får egen p-plads

3. september 2020
TV Øst
100 millioner til stort havneprojekt

1. september 2020
folketidende.dk,
Sejlrende er nu opdateret

Hent søkortrettelse, udsendt af Søfartsstyrelsen 26. august 2020. 

PRESSEMEDDELELSE:
30. august 2020
Afmærkningerne er på plads
i det sydlige Guldborg Sund

Med Geodatastyrelsens seneste søkortrettelse fra 26. august er sejlrenden i den sydlige del af Guldborg Sund nu korrekt afmærket med mindstedybder på 2,1 meter ved middel vandstand. Søfartsstyrelsen har desuden i Efterretninger for Søfarende, uge 34, 2020, oplyst de nye positioner for sømærkerne mellem Frederik IX's Bro i Nykøbing F. og Nordmands Sand syd for Hasselø.

”Dermed kan fritidssejlere med sindsro – og godt sømandsskab – begive sig ad den smukke og afvekslende genvej mellem Østersøen og Smålandsfarvandet”, siger koordinator Per Thomsen, SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune. ”Vi har nået et vigtigt mål i vores indsats for den fri gennemsejling af Guldborg Sund, efter at et flertal blandt forligspartierne bag anlægsloven for den kommende Femern-forbindelse i juni slog fast, at Frederik IX's Bro skal forblive en klapbro”.

”Sejlrenden er i orden”, oplyser formand for Sejlforeningen ”Vikingen” i Nykøbing F., Carl Erik Juel Hansen. ”Jeg har gennemsejlet det sydlige løb to gange, hvor ekkoloddet blot en enkelt gang alarmerede om 2,1 meter vand, antagelig på grund af søgræs”.

Fritidssejlere, som anvender elektroniske søkort som vejledende navigation, må afvente producenternes opdatering af søkortet over Guldborg Sund. De nye data er allerede frigivet, oplyser Geodatastyrelsen. Opdateringernes tidspunkter varierer fra producent til producent.

”Under alle omstændigheder skal sejlere holde godt udkig og respektere samtlige sømærker”, siger Carl Erik Juel Hansen. ”Gør man det, og holder man sig midt i sejlrenden, sker der ingen grundstødninger”.

Allerede i november 2019 henledte Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune Geodatastyrelsens opmærksomhed på en søkortrettelse fra 2016, der viste mindre end de foreskrevne 2,1 meter vand samt en sten midt i sejlrenden mellem Strandby og Hasselø. Siden har søfartsmyndighederne målt dybderne, hvor der var problemer, og justeret og kontrolleret sømærkerne i hele den sydlige rendes forløb.

Yderligere oplysninger:

Carl Erik Juel Hansen: (+45) 2960 9458.
Per Thomsen: (+45) 3013 8949.

Hent pressemeddelelsen til  din computer

18. august 2020:
Søfartsstyrelsen har udsendt Efterretninger for Søfarende uge 34 med en række flyttede sømærker i sejlrenden mellem Frederik IX's Bro og Normands Sand.

PDF-oversigt - nyt vindue.

12. august 2020:
Samtidig udsendte Søfartsstyrelsen følgende efterretning:
*NM-542-20 Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund S. Hasselø Plantage SW. Afmærkning udlagt.
Referencer NM-531-20 - (udgår). 
Detaljer Afmærkning som anført er udlagt på nævnte position. 54° 44,219'N - 011° 52,189'E, rød stage med topbetegnelse. 
Søkort 163. 
(SFS 10. august 2020. Publiceret 10. august 2020).

Søfartsstyrelsen vil forebygge
grundstødninger i Guldborg Sund
17. juli 2020 - Pressemeddelelse
Sommerens grundstødninger i Guldborg Sund syd for Frederik IX's Bro får omgående konsekvenser, idet Søfartsstyrelsen allerede i den kommende uge vil foretage en inspektion af sejlrenden.

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune gjorde 15. juli Søfartsstyrelsen opmærksom på, at en navigationsadvarsel meldte lavere dybder i sejlrenden, og at flere både var stødt på grund, på trods af søkortrettelsen fra 26. juni 2020, hvorefter renden skulle være korrekt afmærket med mindst 2,1 meter vand. Søfartsstyrelsen fik oplyst positioner for grundstødninger fra blandt andre brofoged Jørn Hansen.

”Det er bydende nødvendigt, at der iværksættes en tilbundsgående afklaring af, hvad der kan og skal gøres for at sikre det sydlige løbs “målsætning”, at der ved daglig vande er 2,1 m vand i sejlløbet” oplyste SIG's koordinator, Per Thomsen, i henvendelsen til Søfartsstyrelsen. ”I den forbindelse kan det være nødvendigt med uddybning og eventuelt at fjerne nogle sten”.

Ulla Bjørndal Møller, sektionschef, operationer, Søfartsstyrelsen, har omgående besvaret SIG's henvendelse: ”Myndighederne arbejder i forvejen tæt sammen omkring sejlrenden i Guldborgsund”, skriver hun i en mail til SIG. 

”Sidste fælles myndighedsmøde omkring Guldborgsund var den 3. juli 2020. I næste uge (fra 20. juli) foretages inspektion af sejlrenden af Søfartsstyrelsen i samarbejde med den lokale vagermand, hvor al afmærkning gennemgås og vurderes jævnfør Kystdirektoratets opmålinger af og anbefalinger for området i januar 2020, under hensyntagen til de faktiske lokale forhold i området, herunder de indkomne indberetninger”. 

”Vi er svært tilfredse med Søfartsstyrelsens hurtige reaktion og ser frem til, at sejlere fra ind- og udland trygt kan besejle Guldborg Sund med det gode sømandsskab og respekt for sømærkerne, dette farvand altid vil kræve”, oplyser talsmand Palle Tørnqvist.


Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune