Seneste nyheder
Guldborgsund Baltic Race

Fra 15. marts kan alle interesserede sejlere melde sig til "Guldborgsund Baltic Race", der afvikles fra 26. - 28. august 2021 med start i Nykøbing F.

Mobirise


13. april 2021
Målefartøjet "Beam" er i gang med opmåling af dybderne i sejlrenden syd for Frederik IX's Bro, viser skærmbillet til højre.

Carl Erik Juel Hansen, SIG's arbejdsgruppe, har været i kontakt med besætningen, der oplyste om formålet med "Beam's" tilstedeværelse.

SIG er naturligvis tilfredse med Søfartsstyrelsens omsorg for sejlrenden, der indtil sidste års målinger og justeringer af sømærkerne kunne forekomme noget overset af søfartsmyndighederne.

Mobirise

26. marts 2021
Regeringen vil beskytte havets vilde natur

23. marts 2021
Lidt flere broåbninger i august,
oplyser transportministeren
- SIG's pressemeddelelse - pdf

folketidende.dk:
Brolukning kan ikke udskydes

21. marts 2021
TV-Øst:
Havneområde skal forvandles for 100 mill.
Det starter med wakeboards og vandski

15. marts 2021.
"Guldborgsund Baltic Race"
er parat til tilmeldinger

12. marts 2021
folketidende.dk
Minister vil have undersøgt,
om brolukninger kan udskydes

6. marts 2021
folketidende.dk
Borgmester beder transportministeren
om at udskyde lukning af broklap

4. marts 2021
SIG anmoder om udsættelse af brolukning
pressemeddelelse - pdf

2. marts 2021
folketidende.dk:
Klapbro lukkes for gennemsejling i måneder

Foreninger laver ny, stor sejlads

1. marts 2021
Seks sejlklubber sikrer kapsejlads fra Nykøbing F.
Hent pressemeddelelsen - pdf

22. februar 2021
Dansk Sejlunions årsberetning - (med Guldborg Sund)

2. december 2020
TV Øst:
Satser stort på husbåde på Lolland-Falster

18. november 2020
folketidende.dk
Interesse for flere husbåde i lokale havne

25. oktober 2020
folketidende.dk
Veteranskibe får egen p-plads

3. september 2020
TV Øst
100 millioner til stort havneprojekt

1. september 2020
folketidende.dk,
Sejlrende er nu opdateret

Hent søkortrettelse, udsendt af Søfartsstyrelsen 26. august 2020. 

PRESSEMEDDELELSE:
30. august 2020
Afmærkningerne er på plads
i det sydlige Guldborg Sund

Med Geodatastyrelsens seneste søkortrettelse fra 26. august er sejlrenden i den sydlige del af Guldborg Sund nu korrekt afmærket med mindstedybder på 2,1 meter ved middel vandstand. Søfartsstyrelsen har desuden i Efterretninger for Søfarende, uge 34, 2020, oplyst de nye positioner for sømærkerne mellem Frederik IX's Bro i Nykøbing F. og Nordmands Sand syd for Hasselø.

”Dermed kan fritidssejlere med sindsro – og godt sømandsskab – begive sig ad den smukke og afvekslende genvej mellem Østersøen og Smålandsfarvandet”, siger koordinator Per Thomsen, SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune. ”Vi har nået et vigtigt mål i vores indsats for den fri gennemsejling af Guldborg Sund, efter at et flertal blandt forligspartierne bag anlægsloven for den kommende Femern-forbindelse i juni slog fast, at Frederik IX's Bro skal forblive en klapbro”.

”Sejlrenden er i orden”, oplyser formand for Sejlforeningen ”Vikingen” i Nykøbing F., Carl Erik Juel Hansen. ”Jeg har gennemsejlet det sydlige løb to gange, hvor ekkoloddet blot en enkelt gang alarmerede om 2,1 meter vand, antagelig på grund af søgræs”.

Fritidssejlere, som anvender elektroniske søkort som vejledende navigation, må afvente producenternes opdatering af søkortet over Guldborg Sund. De nye data er allerede frigivet, oplyser Geodatastyrelsen. Opdateringernes tidspunkter varierer fra producent til producent.

”Under alle omstændigheder skal sejlere holde godt udkig og respektere samtlige sømærker”, siger Carl Erik Juel Hansen. ”Gør man det, og holder man sig midt i sejlrenden, sker der ingen grundstødninger”.

Allerede i november 2019 henledte Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune Geodatastyrelsens opmærksomhed på en søkortrettelse fra 2016, der viste mindre end de foreskrevne 2,1 meter vand samt en sten midt i sejlrenden mellem Strandby og Hasselø. Siden har søfartsmyndighederne målt dybderne, hvor der var problemer, og justeret og kontrolleret sømærkerne i hele den sydlige rendes forløb.

Yderligere oplysninger:

Carl Erik Juel Hansen: (+45) 2960 9458.
Per Thomsen: (+45) 3013 8949.

Hent pressemeddelelsen til  din computer

18. august 2020:
Søfartsstyrelsen har udsendt Efterretninger for Søfarende uge 34 med en række flyttede sømærker i sejlrenden mellem Frederik IX's Bro og Normands Sand.

PDF-oversigt - nyt vindue.

12. august 2020:
Samtidig udsendte Søfartsstyrelsen følgende efterretning:
*NM-542-20 Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund S. Hasselø Plantage SW. Afmærkning udlagt.
Referencer NM-531-20 - (udgår). 
Detaljer Afmærkning som anført er udlagt på nævnte position. 54° 44,219'N - 011° 52,189'E, rød stage med topbetegnelse. 
Søkort 163. 
(SFS 10. august 2020. Publiceret 10. august 2020).

Søfartsstyrelsen vil forebygge
grundstødninger i Guldborg Sund
17. juli 2020 - Pressemeddelelse
Sommerens grundstødninger i Guldborg Sund syd for Frederik IX's Bro får omgående konsekvenser, idet Søfartsstyrelsen allerede i den kommende uge vil foretage en inspektion af sejlrenden.

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune gjorde 15. juli Søfartsstyrelsen opmærksom på, at en navigationsadvarsel meldte lavere dybder i sejlrenden, og at flere både var stødt på grund, på trods af søkortrettelsen fra 26. juni 2020, hvorefter renden skulle være korrekt afmærket med mindst 2,1 meter vand. Søfartsstyrelsen fik oplyst positioner for grundstødninger fra blandt andre brofoged Jørn Hansen.

”Det er bydende nødvendigt, at der iværksættes en tilbundsgående afklaring af, hvad der kan og skal gøres for at sikre det sydlige løbs “målsætning”, at der ved daglig vande er 2,1 m vand i sejlløbet” oplyste SIG's koordinator, Per Thomsen, i henvendelsen til Søfartsstyrelsen. ”I den forbindelse kan det være nødvendigt med uddybning og eventuelt at fjerne nogle sten”.

Ulla Bjørndal Møller, sektionschef, operationer, Søfartsstyrelsen, har omgående besvaret SIG's henvendelse: ”Myndighederne arbejder i forvejen tæt sammen omkring sejlrenden i Guldborgsund”, skriver hun i en mail til SIG. 

”Sidste fælles myndighedsmøde omkring Guldborgsund var den 3. juli 2020. I næste uge (fra 20. juli) foretages inspektion af sejlrenden af Søfartsstyrelsen i samarbejde med den lokale vagermand, hvor al afmærkning gennemgås og vurderes jævnfør Kystdirektoratets opmålinger af og anbefalinger for området i januar 2020, under hensyntagen til de faktiske lokale forhold i området, herunder de indkomne indberetninger”. 

”Vi er svært tilfredse med Søfartsstyrelsens hurtige reaktion og ser frem til, at sejlere fra ind- og udland trygt kan besejle Guldborg Sund med det gode sømandsskab og respekt for sømærkerne, dette farvand altid vil kræve”, oplyser talsmand Palle Tørnqvist.


Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

https://mobirise.com simple website maker