Byerne

Fem gamle købstæder: Nykøbing, Nakskov, Sakskøbing, Stubbekøbing og Nysted

Nykøbing Falster

Byen ligger smukt ned til Guldborg Sund, som skaber en helt særlig stemning. Det meste er inden for gåafstand, så du kan opleve byens centrum, der er præget af blandingen mellem klassisk købstadsarkitektur og moderne bygninger.
Middelaldercentret ligger i udkanten af byen på Lolland-siden. Her finder du også Toreby Sejlklub. På Falstersiden nordligt i havnen holder Sejlforeningen "Vikingen" til sammen med Sejl og Bådklubben "Guldborgsund". Syd for Frederik IX Bro ligger Lergravens Sejl og Fiskeriklub.

Mobirise

Blandt byens vartegn er Klosterkirken, der stod færdig omkring år 1500 og byens vandtårn, der stod færdig i 1908 som landets første jernbetonbyggeri. Byens største attraktion er oplevelses- og forsøgscentret Middelaldercentret har udviklet sig til egens store attraktion. Det er dansk middelalder omkring år 1400. Derudover har Nykøbing et bymuseum og flere andre mindre museer. Byen rummer desuden mange andre kulturtilbud i form af teatre, festuge og sportsforeninger. Nykøbing har et veludviklet gågadenet, og Torvet kan som plads føres tilbage til middelalderen. Nykøbings revy trækker sommeren igennem gæster fra det meste af Østdanmark.


Nykøbings havnefront med Toreby Sejlklub i forgrunden.

Den årlige kapsejlads, "Vegvisir" havde ca. 130 tilmeldte både i 2019.

Flere oplevelser: "Visit Lolland-Falster"

Middelaldercenteret

Året er 1409. Den lille købstad Sundkøbing vil være fuld af liv og oplevelser for hele familien. I  skoven kan du afprøve middelalderens maskiner.
.

Slotsbryggen

Boliger og restauranter ved inderhavnen i udløbet af Tingsted Å..

Mobirise

Czarens Hus

Bygget i 1690'erne,et af de ældste huse i byen Bygningen rummer i dag Falsters Minder, der er en del af Museum Lolland-Falster, og en restaurant med samme navn.

Nykøbing F. Revyen

Revyen spiller i 2020 fra 11. juni - 22. august med spilledage på onsdag-lørdag. Samt søndag 12/7.

Nakskov

Trods byens industrialisering har Nakskov bevaret en del gamle bygninger i bybilledet, bl.a. bindingsværkshuse, pakhuse og købmandsgårde samt flere små gader og stræder, der giver købstaden et middelalderagtigt udseende. Blandt de mest markante bygninger er byens største kirke, Sankt Nikolai Kirke, opført i begyndelsen af 1200-tallet, den gamle kornlade Dronningens Pakhus fra år 1600, købmandsgården Theisens Gård fra 1786  og Det Gamle Apotek opført i 1645.
Byen har flere museer, der beskæftiger sig med byens og Lollands historie.

Mobirise

I Nakskov har der været skibsbyggeri gennem flere århundrede og selv om der ikke længere er et skibsværft i byen, bærer den stadig præg af de maritime traditoner i en aktiv havn. Nakskov Havn bruges til transport til og fra byen og Vestlolland. Der er relativt nyt kajanlæg i forbindelse med industrihavnen, der ligger syd for vandet. På det nordlige stykke langs Havnegade er kajpladser til lysbåde i forskellig størrelse. Vestre kaj, der også er på nordsiden af vandet, er også industrihavn.

Mobirise

Postbåden "Vesta" sejler ud til øerne i Nakskov Fjord.

Flere oplevelser: "Visit Lolland-Falster"

Restaurant Fjorden

Når du har lagt til i lystbådehavnen ved "Hestehovedet" er der ikke langt til Restaurant Fjorden med udsigt over vandet.

Dronningens Pakhus

Dronningens Pakhus er sandsynligvis Nakskovs ældste bygning. Enkedronning Sofie (1557–1631) stod bag byggeriet. Den nederste del af bygningen  er fra omkring år 1600. Resten er opført i 1656.

Mobirise

Postbåden "Vesta"

Tag med postbåden på arbejde. Postbåden sejler ud til øerne i Nakskov fjord med post og varer til øboerne. Turen er aldrig helt den samme, men båden kommer altid ud til Albuen, hvor der er ca. en times pause.

Theisens Gård

Det gamle palæ er fra 1786. Fra 1818-1939 har bygningerne fungeret som købmandsgård.
I gården ligger de store pakhuse, "lofterne".

Sakskøbing

Selvom Sakskøbing er en gammel købstad, fremstår den i mange henseender som en moderne by. På nordsiden af fjorden har man opført et nyt boligkvarter med lejligheder, mens man på sydsiden har indrettet en havnesilo, Qvades Silo, til et moderne beboelseshøjhus og gjort industribygninger til lukrative erhvervsejendomme. En stor del af Sakskøbings øvrige bygninger er renoverede efter år 2000, hvilket giver indtryk af et velholdt ydre. Det moderne understreges af byens vartegn, det smilende vandtårn Saxine, der i 1982 fik påmalet et smilende pigeansigt efter forslag fra arkitekten Flemming Skude.

Mobirise

Sakskøbing er den næststørste by i Guldborgsund Kommune. Byen byder ikke blot på et særdeles aktivt foreningsliv med mange sports- og fritidsaktiviteter. Byen er også hjemsted for Guldborgsund Kommunes gastronomiske satsning med egen madskole og gourmetspisestedet på Saxkjøbing Hotel.
På vejen mellem bymidten og havnen ved Maltrup Vænge ligger den sociale virksomhed Saxenhøj, der har en økologisk besøgsgård, hvor du kan møde bondegårdens dyr. På besøgsgården er der også mulighed for at købe produkterne fra gården, gartneriet og produktionsværkstederne.
Byens to sejlklubber ligger en kilometer fra hinanden med Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub i inderhavnen og Sakskøbing Bådelaug i lystbådhavnen ved Maltrup Vænge. En smuk gangsti langs fjorden forbinder de to havne.


Sakskøbing Fjord har nærmest karakter af et åløb mellem inderhavnen og Maltrup Vænge Lystbådehavn med Sakskøbing Bådelaugs broer og klubhus - vest for fjorden. Bag sivene til styrbord gemmer sig en 11 hektar stor sø, der opstod ved en oversvømmelse af engarealet i november 2006, men som Guldborgsund Kommune ”ophøjede” til en egentlig sø, som hurtigt fik et rigt fugleliv.

Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub råder over det flydende klubhus "Omøsund" der tidligere sejlede mellem Stigsnæs og Omø.

Flere oplevelser: "Visit Lolland-Falster"

Oreby Kro

Kroen er normalt åben fra tordag til søndag fra klokken 12, men forhør dig om bordplads - eller nyd blot turen fra Oreby Bro, hvis du sejler i en mindre båd.

Hotel Saxkjøbing

Nænsomt restaureret hotel i historiske bygninger med restaurant, lounge, festsal og gårdhave.

Mobirise

Sankt Hans tradition

Sejlklubberne i Sakskøbing sejler flotille-sejlads i udsmykkede både fra Oreby Bro til inderhavnen langs tændte bål på land.

Havnecafe

"Hansens Havenecafé" åbnede i 2018 med is og lette anretninger - lige for enden af inderhavnen.

Stubbekøbing

Stubbekøbing er en af Danmarks mange kystbyer, smukt beliggende på det nordlige Falster ved Grønsund. Købstaden er ca. 850 år gammel med det gamle gadeforløb bevaret. I den gamle bydel kan man se adskillige huse og købmandsgårde fra omkring 1700 til i slutningen af 1800-tallet. Byen har mindre fremstillingsvirksomheder, butikker og bådeværft. Den tidligere vigtige fiskerihavn har udviklet sig til også at have en stor lystbådehavn. Desuden færgefart til Bogø med den gamle veterantræfærge IDA. 

Mobirise

Det gamle købstadsmiljø er i høj grad bevaret, og bybilledet domineres af lave borgerhuse. Sejl og Motorbådsklubben Grønsund er en privat sejl- og motorbådsklub. Den er beliggende i havnens østlige ende. SMG råder over 60 bådpladser på egen bro, et dejligt velbeliggende klubhus og et godt indrettet mastehus. I byen ligger Stubbekøbing Veteranmotorcykel- og Radiomuseum, og Stubbekøbing Museum har til huse i en fredet købmandsgård fra 1846. 


Stubbekøbing Havn er en del af Guldborgsund Havne, med administration i Nykøbing Falster men stadig med en lokal havnefoged, der ved hvad der sker i Stubbekøbing Havn.

Flere oplevelser: "Visit Lolland-Falster"

Færgen "Ida"

I 1996 blev færgefarten indskrænket til sommerperioden og kun én færge. Da man ikke kan cykle over Farøbroerne, har færgen stadig betydning for cykelturismen.

Tur langs vandet

Vest for havnen kan du vandre langs kysten til Lystanlægget. I 1882 fik to købmænd den gode idé at forskønne deres by.

Mobirise

De gamle gader

I den gamle bydel kan man se adskillige huse og købmandsgårde fra omkring 1700 til i slutningen af 1800-tallet.

Liv på havnen

På havnen er der et havnemiljø, hvor kornmagasiner, siloer, stenværk som sammen med skibene som anløber havnen danner et hyggeligt miljø

Nysted

Nysted er en af Danmarks bedst bevarede købstæder, hvor bymiljøet med bindingsværkshuse og ældre bygninger stadig findes i kvarteret omkring kirken. Nysted ligger smukt ved en lille vig på det sydlige Lolland, og der er liv og aktiviteter på havnen.
Nysted er en gammel by, der kan dateres tilbage til Vikingetiden. Byens indbyggere var fæstebønder under Aalholm Slot, men i 1409 gav Erik af Pommern byen sine købstadsprivilegier. Herefter levede byens borgere af handel og sejlads, især til Rostock og Lübeck.  Clausens Pakhus, der er en fredet bygning i bindingsværk fra 1807, er indrettet som bibliotek. 

Mobirise

Nysted ligger på østsiden af Nysted Nor over for slottet Aalholm og har en naturhavn, den eneste på Lollands sydkyst efter inddæmningen af Rødby Fjord i 1878.
8-10 km uden for havnen ligger sandbarren Rødsand, og det mellemliggende farvand er lavvandet med mange store sten, så havnen har givet god beskyttelse til middelalderens skibe, men vore dages fragtskibe kan ikke sejle derind. Nysted Havn er nu hovedsageligt en lystbådehavn. Nærmest ved havnen er der en 20 m bred gravet sejlrende. Vanddybden i havnen og sejlrenden er 3,7 m.


"Albert Johannes" forlader Nysted Havn.

Flere oplevelser: "Visit Lolland-Falster"

Nysted Havn

Nysted havn ligger i bunden af Nysted Nor, med smuk udsigt ud over Femern Bælt og Havmøllerne på Rødsand, samt udsigt til den gamle købstad og Ålholm Slot..

Ålholm

I al sin utilnærmelighed ligger slottet for enden af Slotsgade, forbundet med byen af en dæmning ”Alverdens Gang”, tværs over Rørsøen. Herfra kan man se den ældste, nordlige del af slottet.

Mobirise

"Rørsøen"

Dæmningen, kaldet ”Alverdens Gang" fører, tværs over Rørsøen, en kunstigt skabt slotssø. Pumperne gik imidlertid endeligt i stå i 2008, så vandet er langsomt kommet tilbage

Hajkutterfestival

Programmet for 2020 vil blive opdateret løbende.
Der kan forekomme ændringer. Skipperknejpen tyvstarter og åbner
den 31. juli 2020.

Find havnene på nettet

Havneguide og Havnelods har alle relevante oplysninger.


På "www.havneguide.dk", som er udarbejdet af FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, får du alt at vide om de danske havne. Når en sejlklub eller en havn er medlem af FLID, vises oven i købet begivenheder og seværdigheder nær havnen for den aktuelle periode. Den danske Havnelods viser alle havne og broer i Danmark.

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: post@sejlklubberne.dk                  

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

mobirise.com site maker