SIG

Lidt om "Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune"


10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune nedsatte 24. september 2019 en fælles arbejdsgruppe for at fremme sejlerturismen omkring kommunens havne, herunder Guldborg Sund og muligheden for uhindret og fri gennemsejling.

Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund", blev valgt til koordinator af gruppens aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.
Som et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande forener Guldborg Sund ikke alene Guldborgsund Kommune men hele den voksende sejlerturisme omkring Smålandsfarvandet og Østersøens tyske havne.
Sejlklubberne har været bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028.
19. december 2019 meddelte Guldborgsund Kommune, at Sund & Bælt ønsker Frederik IX Bro ændret til en fast bro uden broklap. Det lokale røre har været voldsomt. SIG har offensivt protesteret mod lukningen af gennemsejlingsfarvandet Guldborg Sund, støttet af Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Danske Tursejlere.
17. juni 2020 meddelte Transport og Boligministeriet, at forligspartierne (minus Liberal Alliance) bag Femern-forbindelsen har aftalt at bevare klapbroen, således at den ekstra jernbanebro også forsynes med broklap. Antallet af mulige bro-åbninger bliver fire i døgnet i sommerhalvåret. Dermed er SIG's mål opnået, hvad Frederik IX's Bro angår.
Sejlrenden i Guldborg Sund syd for Frederik IX Bro skal være mindst 2,1 meter dyb.  Arbejdsgruppen har siden november søgt at få dybder og søkort ført á jour i overensstemmelse med Guldborg Sunds status som nationalt gennemsejlingsfarvand. Det lykkedes, da Søfartsstyrelsen 26. juni udsendte en søkortrettelse, hvorefter hele sejlløbet er markeret med mindst 2,1 meter vand. Siden er hele den sydlige sejlrende justeret og afmærket efter forholdene.
På arbejdsgruppens møde 28. november 2019 besluttede gruppen at søge et aktivt samarbejde med Guldborgsund Kommune om fritidssejlads og aktiviteter i havnene. Dette aftaltes formelt på et møde 28. september 2020 mellem SIG og borgmester John Brædder, udvalgsformand Martin Lohse og direktør Alma Larsen. 6. november 2020 aftaltes samarbejde med Visit Lolland-Falster om fremme af turisme i udvalgte lystbådehavne.
Det langsigtede mål er at øge interessen for alle farvande omkring Lolland-Falster til gavn for turisme og bosætning.

SIG

Møde i arbejdsgruppen 28. november

Det arbejder vi for:

Mobirise

"Det Syddanske Øhav"

Vi har alt, hvad en sejler kan ønske sig: Der er god plads på vandet og i havnene.

Mobirise

Flere lystsejlere

Vi vil gerne have del i den stigende interesse for fritidssejlads i Danmark.

Mobirise

Fri gennemsejling

Vi søger sammen med Dansk Sejlunion og FLID at sikre fri gennemsejling af Guldborg Sund


Arbejdsgruppens medlemmer:

Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, Talsmand.
Karl Erik Nielsen, Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Koordinator.
Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben Grønsund. 
Ulla Klimt, Sejlforeningen Vikingen. 
Tonny Borre Larsen, Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. 
Henrik Fich, Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.
Tommy Pedersen, Nysted Sejlklub. 
Bo Abildgaard, Bådklubben Guldborgsund.
Niels Bach. Guldborgland Bådelaug.
Bjørn Christensen, Guldborg Falster Bådelaug,

Zoom ind på kortet over Lolland og Falster eller skift til satelitvisning.

Mobirise
Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: post@sejlklubberne.dk               

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

Website was made with Mobirise templates